vrijdag 31 mei 2019

Vrienden over grenzen

Zondag 19 mei 2019 
Vrolijke zang & dans van Kidsgear Childrens Choir bij Talant in StiensOegandees kinderkoor bezoekt Talant in Stiens

Regelmatig worden er in samenwerking tussen Talant en de Protestantse Gemeente van Stiens ook aangepaste kerkdiensten georganiseerd in Talant te Stiens. Vanmiddag is dominee Jaap Overeem voorganger van deze middagdienst.
Verder verleent het Kidsgear Childrens Choir uit Oeganda medewerking aan deze bijzondere kerkdienst, die plaatsvindt in een volle sportzaal van Talant.
De in Nederland wonende Oegandese Sylvia Mbabazi heeft met haar echtgenoot 16 jaar geleden de stichting Up4s opgericht, om weeskinderen en kansarme kinderen in haar thuisland Oeganda een warm thuis en een goede schoolopleiding te bieden qua basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Inmiddels sponsort Up4s al zo'n 700 kinderen in haar Oegandese geboortedorp Bokumansimbi.
Ook dit jaar weer maakt het kinderkoor van deze scholen een tournee door Nederland, om overal op te treden, om daarmee aandacht te vragen voor de fondsenwerving van deze goede werken in Oeganda. En vandaag is dat Kidsgear Childrens Choir derhalve bij ons in Talant te Stiens.
Het thema van deze vrolijke viering is dan ook heel passend: 'Vrienden over grenzen'.

Vrienden over grenzen
Bij aanvang van deze kerkdienst luidt dominee Jaap de klok, om aan te geven dat de viering nu gaat beginnen. Samen zingen we het aanvangslied: 'Kom in de kring van Gods gezin'.
Op het moment dat de Paaskaars wordt aangestoken, zingen we in het Engels en in het Nederlands het lied: 'Kumbaya my Lord'. En aansluitend zingt het Kidsgear Childrens Choir het lied 'Bayeti'.
Dan krijgen we 'de groeten van God', en gaan we in gebed, waarna dominee Overeem een inleiding verzorgt op het thema van deze dienst.
Daarop aansluitend zingt Kidsgear Childrens Choir het lied: 'Calvery'.


Met zijn allen zingen we tweetalig: 'Lees je Bijbel, bid elke dag'. Dan gaat de Bijbel open en wordt het verhaal over De Heilige Geest voorgelezen uit het bijbelboek Handelingen 2.
Uit de Evangelische Liedbundel zingen we samen het lied: 'Samen in de naam van Jezus'.
Wij kennen in Nederland het lied 'Welk een vriend is onze Jezus', maar dat lied kent het kinderkoor ook heel goed als 'What a friend we have in Jesus', dus dat lied gaan we in wisselzang met elkaar te zingen.

Up for us
Nadat we naar een verhaal van de voorganger hebben geluisterd, zingt Kidsgear Chrildrens Choir: 'Arise and Shine'. Daarna volgt de verwerking van het thema en zingen we weer een lied.
Tijdens de muziek en dans van Kidsgear Childrens Choir wordt de collecte gehouden, waarvan de opbrengst wordt verdeeld onder de stichting Up4s en een stichting die ervoor zorgt dat zorgbehoevende mensen met een beperking ook met vakantie kunnen.
Voordat we gaan danken en bidden, zingen we samen 'Laat zo je licht maar schijnen bij alles wat je doet'.

Met Vrede & Zegen als vrienden uiteen
Voorafgaand aan de Zegen worden we allen gezalfd met heilige olie, en zingen we ondertussen het lied: 'De vrede van God'. De Zegen beantwoorden we met het lied: 'Vervuld van Uw Zegen gaan wij onze wegen'; en dan krijgt Kidsgear Childrens Choir nog een keer de dansvloer om voor ons te met tromgeroffel te zingen en te dansen.

Geen opmerkingen: