vrijdag 31 mei 2019

Mei-vergadering van het bestuur van Stifting NIjkleaster in Jorwert

Dinsdag 14 mei 2019 
In de kloosterkerk van Nijkleaster in Jorwert

In de kring

De mei-vergadering van dit jaar van het bestuur van Stifting Nijkleaster vindt vanavond plaats in de Voorkerk van de Sint-Radboudkerk van Jorwert.
Om de overgang van de hectiek van de dag naar de aandacht voor de bestuursvergadering te markeren, komen we als bestuur eerst in de kring bijeen in het koor van de kloosterkerk van Nijkleaster. Daar worden we stil, wordt gebeden, luisteren we naar een schriftlezing uit de Bijbel, en zingen we het slotgebed.
In stilte verlaten we daarna de kerkzaal, om de bestuursbijeenkomst daarna met koffie en Kleasterkoek aan te vangen in de Voorkerk.

Bestuursvergadering
Na de vaststelling van de notulen van de voorgaande bestuursvergadering, en de bespreking van ingekomen stukken, nemen we kennis van de actuele activiteiten van de Kleasterried. Daarna reflecteren we op onze presentie in de media.
De kern van deze avondbijeenkomst wordt gevormd door de voortgang op onze plannen om samen met de kerkelijke gemeenten Westerwert & Mantgum te komen tot een kloostergebouw in en rond It Westerhûs, nabij Jorwert. Ook de voortgang van de bouwcommissie krijgt haar welverdiende aandacht in deze bestuursvergadering. En een steeds weer terugkerend thema is ook de bijbehorende fondsenwerving, want alhoewel we al een heel eind op pad zijn, beschikken we nog niet over alle benodigde financiële middelen om ons hele bouwplan te financieren. De vraag blijft dus vooralsnog wie ons gaan helpen om onze droom van een nieuw Fries protestants klooster mede mogelijk te maken.
Omdat we in oktober 2019 zeven jaar bestaan, en dat met het oog op ons eerste beleidsplan een belangrijke mijlpaal is, hebben we het plan opgevat om in oktober te komen met een Nijkleaster-publicatie, om ook iets van de vormen en van de inhouden van Nijkleaster in boekvorm met belangstellenden te delen. Wij bespreken de voortgang op dit project.
De vergadering sluiten we af met enkele bestuurszaken, om nog even in meer informeel verband met elkaar na te praten na afloop van deze bestuursvergadering.

Geen opmerkingen: