dinsdag 19 februari 2019

Bestuursvergadering voor Nijkleaster in de Sint-Radboudkerk van Jorwert

Dinsdag 12 februari 2019 
Liturgische schikking in de kloosterkerk van Nijkleaster

Stilte en inkeer
Het stichtingsbestuur van Stifting Nijkleaster komt vanavond voor haar maandelijkse bestuursvergadering bijeen in de Sint-Radboudkerk van Jorwert.
Voordat we ons focussen op allerlei bestuurszaken, markeren we de overgang van de hectiek van alledag naar de vergadering van dit kloosterbestuur met een moment van stilte en inkeer. In het koor van deze eeuwenoude dorpskerk nemen we plaats in een kring, om onder leiding van voorganger-pionierspredikant Hinne Wagenaar eerst het avondgebed te vieren.
We worden stil, spreken korte teksten, luisteren naar een korte psalmlezing en bidden en danken zingend.

De weg van droom naar werkelijkheid
In stilte verlaten we de kerkzaal, om dan onder het genot van een kop koffie met wat lekkers erbij nader kennis te maken met Andries Visser, onze nieuwe penningmeester van het stichtingsbestuur.
Dan werken we vervolgens de agenda van deze bestuursvergadering af, waarin we onder andere spreken over de inhoudelijke programmering van Nijkleaster, personele zaken, bouwzaken en fondsenwerving. We voelen ons gesterkt door het vele en goede dat ons als Nijkleaster wordt geschonken, door inzet van mensen en organisaties die de doorontwikkeling van Nijkleaster steunen; ons daarbij ook beseffend dat er nog een lange weg is te gaan om onze droom van een fysiek klooster in het bijzondere midden van Fryslân te realiseren. We bidden en hopen dat veel vrienden en veel organisaties Nijkleaster zullen blijven en voor nu en later nog zullen gaan ondersteunen, want alleen met al die middelen kunnen we onze droom van een nieuwe Fries klooster in en bij Jorwert realiseren. Aanvang april 2019 is een belangrijk moment, om te besluiten of er al dan niet voldoende financiële middelen zijn om door kunnen met onze plannen.

Geen opmerkingen: