vrijdag 11 januari 2019

Jubileum voor Sectorleden Hoger Onderwijs van CNV Onderwijs

Woensdag 9 januari 2019
De jubilarissen van CNV Onderwijs in Utrecht bijeen
Bondsjubilea

Elk jaar melden werknemers in het onderwijs zich aan voor het lidmaatschap van de onderwijsvakbond CNV Onderwijs. En elk jaar viert deze onderwijsvakorganisatie hun jubileum als zij 25, 40, 50, 60, 70 of zelf al 80 jaar lid zijn van deze christelijke vakbond voor onderwijspersoneel. Momenteel is het 25 jaar geleden dat Frans Bijma en Gerard Jeucken lid zijn geworden van de rechtsvoorgangers van het huidige CNV Onderwijs. Omdat ik mij in het afstudeerjaar van de Christelijke Pedagogische Akademie 'Koningin Juliana' te Drachten als twintigjarige student aanvang 1979 al aanmeldde als vakbondslid voor het Protestants-Christelijk Onderwijs (PCO) is het nu inmiddels 40 jaar geleden dat ik lid werd van deze rechtsvoorganger van CNV-Onderwijs. Alle drie waren of zijn wij werkzaam in het Hoger Onderwijs. Dit heuglijke jubileumfeit vinden het sectorbestuur CNV Connectief en het groepsbestuur van de sector Hoger Onderwijs een felicitatie waard.

Uit solidariteit voor elkaar
Leden van CNV Onderwijs maken het mogelijk dat we als onderwijsvakvereniging onze solidariteit kunnen omzetten in daden. Zonder achterban kunnen de besturen van vakbonden hun werk niet doen. Bij dat werk kun je denken aan het tot stand komen van arbeidsovereenkomsten, het bieden van individuele hulpverlening, het geven van juridische adviezen, het verzorgen van cursussen, en het regelmatig verstrekken van informatie voor onderwijsgevenden, voor niet-onderwijsgevend personeel, voor directies en medezeggenschapsraden.

Onderwijsvakbondsleden werken voor en met elkaar
Vandaag besteedt het groepsbestuur van de sector Hoger Onderwijs van CNV Onderwijs aandacht aan de bondsjubilea van Frans, Gerard en mij, tijdens een bijeenkomst in het CNV-kantoor te Utrecht. Hoger Onderwijs Sectorgroepsbestuursvoorzitter Leo Douwes verzorgt voor alle drie jubilarissen eerst een op persoonlijke leest geschoeide toespraak, alvorens wij ter gelegenheid van onze jubilea een jubileum-oorkonde en de jubileum-bondsspeld krijgen uitgereikt. Aansluitend volgt een fotosessie, verzorgd door CNVO-HO-sectorgroepsbestuurslid Luc van Dijk, en daarna is er nog gelegenheid om informeel met elkaar na te praten onder het genot van een maaltijd. Het blijkt dat alle drie jubilarissen in de afgelopen jaren op dezelfde en deels ook verschillende wijzen nuttig gebruik hebben gemaakt van hun bondslidmaatschap, en dat alle drie op verschillende wijzen ook actief zijn geweest en nog zijn binnen CNV Onderwijs. Zo blijkt maar weer dat een onderwijsvakbond als CNV Onderwijs niet alleen maar een bond is voor haar leden, maar vooral ook een bond is van actieve leden.

Foto's van Luc van Dijk (CNVO sector Hoger Onderwijs)

Geen opmerkingen: