zondag 9 december 2018

Festival of Lessons & Carols in Stiens

Zondag 9 december 2018 
Festival of Lessons & Carols in de Sint-Vituskerk

Traditioneel van Advent naar Kerst

'Festivals of Lessons & Carols' zijn ontstaan aan het eind van de 19e eeuw in Groot-Brittannië. Beroemd zijn de jaarlijkse uitvoeringen op kerstavond van het Kings’ College Choir uit Cambridge.
Ook de 'Sweelinck Cantorij Stiens' kent zo'n Adventstraditie, want al een aantal jaren heeft de Stienser Sweelinck Cantorij een Festival of Lessons & Carols uitgevoerd.
Vanavond vindt zo'n uitvoering plaats in een bijna volle Sint-Vituskerk van Stiens.

In de Sint-Vituskerk van Stiens
Het festival is opgebouwd uit verschillende onderdelen, zoals kerstliederen (de Carols), Bijbellezingen (de Lessons) en gebeden. De cantorij neemt in deze avondviering de liturgie voor haar rekening, en tussendoor is er ook ruimte voor samenzang. De Sweelinck Cantorij is vanavond voor deze gelegenheid aangevuld met enkele gastzangers. Het geheel staat onder leiding van dirigent Anne E. de Bruijn en het orgel (en de piano) wordt bespeeld door Auke de Boer

Intocht met impact
De cantorij begint met hartverwarmende klanken achter in de kerkzaal met het zingen van 'Bless the Lord, my soul', Dan komt dirigent De Bruin naar voren om alle gasten welkom te heten, en om een korte toelichting te geven op het programma van vanavond. Daarop volgt de processie, waarbij de cantorijleden tussen de kerkbanken zingend naar voren komen met het lied 'Once in Royal David's city'. De cantorijleden beginnen met zijn allen, waarna achtereenvolgens de mannen en de vrouwen een couplet zingen, dat we met samenzang met zijn allen afsluiten, waarbij het laatste couplet met de prachtige tegenzang van de cantorij het geheel extra impact geeft.

Oudtestamentische profetie
Daarna volgt de eerste bijbellezing, uit Genesis, waarin Abraham wordt toegesproken door God. Koor en gemeente zingen daarop het lied "Uit Oer is Hij getogen, aartsvader Abraham'. Daarop spreekt God verder tot Abraham in de volgende bijbellezing.
Als organist De Boer plaats heeft genomen achter de piano zingt de cantorij de 'Advent Blessing':
"Come into the world with blessing, 
come, fulfil the prophecy"
Van de profetie met betrekking tot de geboorte van Jezus horen we tijdens de bijbellezing uit het boek van de profeet Micha. Wij zingen daarop: "Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem", waarop het 'Angelus' wordt gezongen door de cantorij.

Nieuwtestamentische geboorte
De aankondiging van de geboorte van Jezus horen we vanuit het Lucas-evangelie, waarin de engel Gabriël aan Maria de geboorte van haar eerste zoon meedeelt.
Daarna zingt de cantorij de 'Sussex Carol', een Engelse traditionele Carol. Glorieus en hoog klinkt het slot:
"Glory to God and peace to men,
Now and for evermore. Amen."
Daarna luisteren we naar het Magnificat, over Maria en Elisabeth, uit het Lucas-evangelie.
Prachtig meerstemmig horen we het 'Magnificat, anima mea Dominum'; een bekend lied uit de traditie van het Franse Taizé.
Nadat we naar Jezus' geboorteverhaal hebben geluisterd, zingt de cantorij 'God so loved the world', afgesloten met een mooi verstild slot.
Dan horen we het verhaal over de engelen, die aan de herders in het veld verschijnen, en dat wordt beantwoord met het opgewekte orgelspel van 'Ciaconna del Primo Tuono', in diverse variaties door de organist over de hoofden van de kerkgangers heen golvend.

Gezegend zijn de nachten van Kerst
De Sweelinck Cantorij Stiens durft het aan om vervolgens het moeilijke muziekstuk 'Shepherd's Pipe Carol' te zingen, dat bemoeilijkt wordt doordat de organist de zachte stemmen van de cantorij vast en zeker niet kan horen tijdens zijn begeleidend orgelspel.
We luisteren dan naar de bijbellezing over de Magiërs uit het oosten, die op zoek zijn naar de betekenis van de bijzondere ster aan de hemel. Over die magiërs zingen de cantorijleden met het lied 'Kings of Orient', met daarin een aantal solopartijen.
Als meer aandacht was besteed aan de geluidskwaliteit van deze uitvoering, waren de eerste bijbellezingen wellicht niet zo luid geweest, de laatste bijbellezingen daarentegen iets luider, en ware het wellicht beter geweest om de solist bij dit lied een prominenter plaats te gunnen, want de solo-klanken vanuit de verre diepte van het koor klinken moeilijk hoorbaar door de lange kerkzaal.
Na de laatste bijbellezing uit Openbaringen over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde sluiten we in samenzang deze muzikale viering af met het lied 'Ik wandel in gedachten in Gods geboortehuis'.
Dan sluit de dirigent de viering af, en kunnen de kerkgangers het toch niet laten om de uit de kerk wandelende cantorijleden met een welverdiend applaus te kerk te laten verlaten.
De Cantorij wenst ons tot slot gezegende kerstdagen en alvast ook een voorspoedig 2019.

Geen opmerkingen: