zondag 4 november 2018

Pelgrimsdag 14 pelgrimeren op Psalm 14

Zondag 4 november 2018
Op de Canadese Erebegraafplaats bij Groesbeek14
De pelgrimstocht van Durkje en mij van Sint-Jacobiparochie naar Santiago de Compostela, en iets verder door naar Cabo Fisterra duurde 152 + 4 = 156 dagen. Met enige berekening had dat ook wel in 150 dagen gekund.
Wij zijn er op uit getrokken, naar buiten getreden, en ontdekten onderweg steeds meer dat je gaandeweg ook een reis naar binnen maakt, een innerlijke reis. Die reis naar binnen kun je sturen door elke dag een tekst ter bezinning mee te nemen, die je dan wandelend en/of rustend overdenkt. Durkje en ik hebben dat niet gedaan.
Maar daar hoeft het niet bij te blijven.
Ik ben opnieuw op reis gegaan.
Deze denkbeeldige tocht is een reis van Psalmen, van één Psalm voor elke pelgrimsdag. Een avontuur met de vraag wat het verbinden van de volgende Psalm aan de volgende Pelgrimsdag op je wandeling naar binnen van je vraagt, en wat het je heeft geschonken als je wandeling met God en met elkaar ten einde is.
Een inleiding op deze Psalmenpelgrimage schreef ik in mijn blog van 16 januari 2015.
Nog steeds nieuwsgierig naar onze bestemming, en bovenal naar wat deze weg ons brengt, wandel ik vandaag verder op deze denkbeeldige Psalmenreis met Psalm 14 op Pelgrimsdag 14.

Leestip
Hieronder staat eerst een weblink naar ons wandelverslag van deze Pelgrimsdag.
Daaronder staat een weblink naar deze Psalm, met de bijbeltekst van de 'Nieuwe Bijbelvertaling' (NBG 2004).
Onder de Psalm staan altijd de tussenkopjes van de 'Bijbel in Gewone Taal' (NBG 2014).
Ultreia!

Van Spijk naar Groesbeek

God kijkt of er wijze mensen zijn
God zal goede mensen helpen

Oorlogsslachtoffers
Nadat Durkje en ik de veertiende etappe van onze pelgrimage richting Santiago de Compostela hadden volbracht, wandelen we - voordat we uit eten gaan - rond het avonduur eerst naar de Canadese Erebegraafplaats bij Groesbeek, één van de grootste oorlogsbegraafplaatsen van Nederland, ter nagedachtenis aan al die soldaten die in deze regio sneuvelden om onze bevolking te bevrijden van het juk van de Duitse bezetters in de Tweede Wereldoorlog.
Het waren niet alleen Canadese soldaten die sneuvelden. Ook een groot deel van de Eerste Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade - onder leiding van de Poolse generaal-majoor S. Sosabowski - verloor bij de Slag om Arnhem in het jaar 1944 het leven, ondanks de waarschuwing van Sosabowski aan het adres van de Britse veldmaarschalk Montgomery om die slag op dat moment niet te leveren.
Montgomery sloeg die waarschuwing in de wind, met als gevolg dat velen sneuvelden bij de Slag om Arnhem.

Van God los is de goddeloze
Als je daar in Groesbeek op die uitgestrekte dodenakker loopt, met al die rijen grafstenen, zou je daar Psalm 14 eens moeten lezen, denkend aan de oorlogsslachtoffers van voorheen, en je realiserend dat er ook vandaag de dag dichtbij en veraf elke dag nog zovelen sneuvelen door mens-onterend geweld van oorlogen, godsdiensttwisten, stammenstrijd, familieruzies, en al die andere vormen van heil-loze conflicten van mensen onderling.
Psalm 14 begint met een observerende God, vanuit de hemel kijkend naar al die dwazen, leeghoofden en blindgangers op aarde; constaterend dat deze slechte mens-ont-erenden zulke verschrikkelijke dingen doen. Logisch dat God zich bij die veelheid van wereldconflicten zal afvragen of er nog wel mensen zijn die goed doen, die nog wijs zijn, of ze nog deugen en zich nog wel houden aan Zijn leefregels.
Als wij daar zelf eens boven zouden hangen, zou onze blik waarschijnlijk ook zo zwart gekleurd worden; dat ook wij zouden denken dat er alleen nog maar 'van God-lozen' zijn. Aan het kruis hangend voorzag Jezus die nood van de wereld al toen hij aangaf dat deze 'goddelozen' niet weten wat ze doen.

Je moet er wel wat voor doen
Halverwege die veertiende Psalm komt de lang-gehoopte wending, want wij mogen geloven, vertrouwen en zeker weten dat er altijd hoop gloort voor wie Gods volksgenoot wil zijn.
Gods volgelingen is op voorhand nog nooit een kalme reis beloofd.
Je moet er wel wat voor doen.
Afscheid van ds. Jaap Overeem
Vandaag namen we tijdens de ochtendkerkdienst in De Hege Stins te Stiens afscheid van onze gemeentepredikant dominee Jaap Overeem, die na een dienstverband van negen jaar een nieuwe functie heeft aanvaard als geestelijk verzorger van Talant. Dominee Overeem herinnerde ons er nog eens aan dat hij in al die jaren als gemeentepredikant met ons als kerkelijke gemeente op allerlei manieren op zoek is geweest naar het vinden van nieuwe, eigentijdse vormen van kerk- en gemeente-zijn. In de afgelopen jaren hebben we gezien en ervaren dat er in de Protestantse Gemeente van Stiens heel veel kan om met elkaar en met passie te werken aan geloof, hoop en liefde voor mensen binnen onze kerk, en zeker ook voor mensen buiten onze kerkelijke gemeenschap.
Je moest er wel wat voor doen.

Wij blij
Ook al kunnen we ons op bepaalde momenten helemaal niet voorstellen dat dwaze mensen niet de langste adem hebben, en dat een uitzichtloze situatie wel ten goede keert, toch heeft de geschiedenis ons geleerd dat het mogelijk is, en dat het ook wel degelijk gebeurt.
Er kwam immers een eind aan de Eerste Wereldoorlog, en ook aan de Tweede. Na de Beeldenstorm en afbraak van kloosters, groeit momenteel de vraag naar rituelen en symbolen, en zoeken stiltezoekers nieuwe inspiratie in oude en nieuwe kloosters, zie bijvoorbeeld bij Nijkleaster in het Friese Jorwert.
Natuurlijk, we moeten er zelf wel iets voor doen, maar we staan er niet alleen voor, want uit de tweede helft van Psalm 14 mogen we leren en onthouden dat God goede mensen helpt. God wil als Helper zijn met rechtvaardigen en Hij wil de zwakke een veilig toevlucht bieden.
In Gods verzekeringspolis staat geschreven dat God zijn volgelingen helpt, en dat iedereen dan blij zal zijn.

Kijk, luister en zing mee: PSALM 14

Geen opmerkingen: