zaterdag 28 april 2018

Onvoorwaardelijke liefde van Kerk in Actie

Zaterdag 28 april 2018 
De cover van de 40dagentijdkalender van Kerk in Actie

Een kalender voor elke dag
De Veertigdagentijd - de 40 dagen die voorafgaan aan het Paasfeest - is voor veel christenen een tijd van bezinning en vasten.
Om belangstellenden in die periode dagelijks inspiratie te bieden, zijn er verschillende organisaties die daartoe materiaal ter overdenking en ter inspiratie ontwikkelen en publiceren.

  • Zo schreven Anselm Grün en Clemens Bittlinger een kalender voor de vasten- en lijdenstijd;
  • De PKN-gemeenten van Bitgum, Bitgummole. Ingelum en Marsum geven al enkele jaren samen met de ZWO-commissie Franeker een Veertigdagenkalender uit;
  • En ook Kerk in Actie publiceerde dit jaar een 40dagentijd-kalender.

Alle drie kalenders hebben we dit jaar na onze dagelijkse maaltijden aan tafel gelezen in de zes weken die voorafgingen aan Pasen.

Onvoorwaardelijke liefde
De 40-dagentijd-kalender 2018 van Kerk in Actie kreeg als titel mee: Onvoorwaardelijke liefde.
Dit leesrooster bood ons dagelijkse inspiratie voor de Veertigdagentijd, die op 14 februari 2018 begon en eindigde op 31 maart 2018.
Deze inspiratiekalender in boekvorm bevat veel materiaal in de vorm van meditatieve teksten, gebeden, gedichten, bijbelteksten met uitleg, overwegingen en tips bij het thema; voor elke dag een pagina in woord en beeld.
Elke dag heeft een eigen insteek, zoals:

  • Wijsheid op woensdag, bijvoorbeeld over 'Laat ons verandering zijn';
  • Delen op donderdag, bijvoorbeeld over 'Kerken in Almere runnen een sociale supermarkt';
  • Vraag op vrijdag, bijvoorbeeld over 'Een mens die je reisgenoot wil zijn';
  • Zwijgen op zaterdag, bijvoorbeeld over 'Stilte';
  • Zorg voor de ziel op zondag, bijvoorbeeld over 'Woorden van geloof';
  • Muziek op maandag, bijvoorbeeld over 'Een pelgrimslied van David';
  • Doen op dinsdag, bijvoorbeeld over 'Je uitstrekken naar die ander'.

Moeders wereldwijd
Bijzondere aandacht ging dit jaar uit naar 'moeders wereldwijd'
Als moeder wil je maar één ding voor je kind: een veilige plek om op te groeien en te spelen, hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op.
Overal ter wereld zijn moeders die zich onvermoeibaar inzetten; voor hun eigen kinderen, en voor kinderen van anderen.
Wereldwijd vormen moeders en ook vaders, verzorgers en grootouders de ruggengraat van de samenleving. Door hun inzet krijgen hun kinderen en hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht.
Elke donderdag in de Veertigdagentijd besteedde deze Veertigdagenkalender aandacht aan zo'n project van die nieuwe hoop en kracht.

Geen opmerkingen: