zondag 11 maart 2018

Verheug U op de Vierde Zondag van de Veertigdagentijd

Zondag 11 maart 2018 
Sweelinck Cantorij zingt met dirigent Anne de Bruijn en pianist Jaap OvereemZondag Laetare
Voor de ochtendkerkdienst in De Hege Stins van Stiens hebben dirigent Anne de Bruijn en dominee Jaap Overeem zich gebogen over de liturgie van deze ochtendviering, teneinde een aantal onderdelen van de viering op deze zondagochtend muzikaal in te vullen.
Het is vandaag 'Zondag Laetare', de vierde zondag in de Veertigdagentijd, op weg naar het Paasfeest. Laetare betekent: Verheug U. Deze zondag halverwege de Passietijd wordt ook wel 'Halfvasten' of 'Klein Pasen' genoemd, want Pasen komt nu volop in beeld, en daarom kreeg deze zondag vanaf de 9e eeuw een feestelijk karakter, dus: Verheug U.  
We hopen dan ook met elkaar vanmorgen op een goede dienst, waarin woord en gezang ons mogen inspireren. Mooie muziek zal dat versterken en onderstrepen.

Op weg naar Pasen
De Sweelinck Cantorij heeft een mooi muzikaal programma ingestudeerd. Ze zingen voor ons bij aanvang van de viering een deel van het ‘Kyrie’ uit ‘The Armed Man’ van Karl Jenkins, en van dezelfde componist zingt de Sweelinck Cantorij ook ‘Stabat Mater’.
In zijn verkondiging staat dominee Jaap Overeem met ons stil bij de bijbeltekst uit het evangelie van Johannes 6: 1-15, die door lector Pyt Dijkhuis is gelezen, handelend over de wonderbare spijziging met de vijf broden en twee vissen, in het gras aan de overzijde van het Meer van Tiberias. Onze voorganger wijst ons daarbij op het feit dat je de teksten van Johannes enerzijds heel specifiek, en anderzijds toch ook weer losjes zou moeten lezen. Dat specifiek, aandachtig lezen is vooral bedoeld om in en voorbij de bijbeltekst oog te hebben voor de symboliek die in de woorden van de apostel Johannes ligt. Het verhaal op zich losjes lezend met gericht aandacht voor de symboliek van de inhoud, geeft ons zicht op de levensweg van Jezus op weg naar Pasen.
Tijdens deze viering trakteert de Sweelinck Cantorij ons ook nog op het paaslied 'And the mother did weep’. En voordat ze ook de voorzang verzorgen van ons Veertigdagen-projectlied, zingt de cantorij van John Rutter nog het lied: ‘Go forth into the world with peace’.

Geen opmerkingen: