donderdag 22 maart 2018

Maart-vergadering stichtingsbestuur Nijkleaster

Dinsdag 13 maart 2018 
Veertigdagen liturgisch geschikt met graan en aarde bij Nijkleaster in JorwertStil worden en zijn

Als bestuursleden van de Stifting Nijkleaster beginnen we vanavond onze bestuursvergadering met een korte avondviering in het koor van de Sint-Radboudkerk van Jorwert, de kloosterkerk waarin Nijkleaster momenteel is gehuisvest.
Rondom de liturgische schikking vóór de viertafel en bij het schijnsel van de bijna één jaar oude paaskaars zitten we als bestuursleden in de kring, om stil te worden en stil te zijn in deze Veertigdagentijd voorafgaande aan het Paasfeest. Vóór ons liggen de graankorrels op de zwarte aarde, als een vingerwijzing naar het bijbelverhaal en naar de betekenis van het Paasfeest.

Kloosterstichting
Met de zegen van onze pionierspredikant Hinne Wagenaar verlaten we door het duister van de avond de kerkzaal, om in de Voorkerk voorbij de stilte van de avondopening aan te vangen met de bestuursvergadering. We spreken vanavond over Kleasterried en Kleasterlingen, over gemeenten en klooster, over interne bestuurszaken en externe relaties, en over het intensiveren van de fondsenwerving, om erin te voorzien dat we over een jaar de beschikking krijgen en hebben over voldoende financiële middelen om over te gaan tot aankoop, restauratie en herbestemming van It Westerhûs, onze zo fel begeerde kloostervestiging, die wij als Nijkleaster pas kunnen realiseren als ons alle nog benodigde financiële middelen voor deze kloosterstichting worden gegund.

Geen opmerkingen: