vrijdag 23 maart 2018

Tweede visitatiedag Bachelor degree hoger hotelonderwijs in Leeuwarden

Dinsdag 20 maart 2018 
Visitatiekamer voor hoger hotelonderwijs Stenden Hogeschool in Leeuwarden
Bachelor degree
Nadat gisteren de kwaliteit van de Associate degree-opleiding voor hoger hotelonderwijs van Stenden Hogeschool in Emmen en in Leeuwarden zijn gekeurd, is het vandaag de beurt aan de Bachelor degree-opleiding Hotel Management van Stenden Hogeschool te Leeuwarden om te worden beoordeeld op grond van de geldende kwaliteitscriteria van de NVAO, THE ICE en CeQuint.
De visitatiekamer, de documentenkamer en de (de)briefingskamers in het Stenden Hotel staan vanmorgen vroeg keurig verzorgd klaar om te worden ingezet voor het visitatieproces van deze dag.

Panelgesprekken
Het visitatiepanel van de NVAO, THE ICE en van CeQuint bereidt zich vanmorgen eerst intern voor op de auditgesprekken die vandaag plaats zullen vinden.
Daarna worden achtereenvolgens allerlei gesprekken gevoerd door het audit team met de verschillende kwaliteitsborgingscommisies, de studenten, met studenten service-medewerkers, supervisors en coaches, en tenslotte met leden van de werkveldadviesraad, met alumni en met stagiairs van deze HBO-Bachelor-opleiding voor hoger hotelonderwijs, die in voltijdse, deeltijdse en duale onderwijsvormen wordt aangeboden aan de internationale studentenpopulatie.

Samenspel voor een optimaal proces
Er komt veel bij kijken om zo'n keuringsdag adequaat te organiseren. De verschillende facilitaire diensten van de hogeschool zorgen voor alle benodigde faciliteiten, onze congresorganisatie MeetingU draagt zorg voor de uitvoering van deze dag conform het opgestelde Draaiboek, Stenden Hotel verzorgt de hele dag alle op het gebied van catering, stafmedewerkers van verschillende dienstenafdelingen staan de opleiding met raad en daad terzijde, en externe relaties en de studenten, medewerkers, opleidingsmanagement en hogeschoolbestuur zijn allen op eigen portefeuille met ambitie en passie op de afgesproken momenten aan het werk om het visitatiepanel zo goed mogelijk van dienst te zijn, opdat zij hun audit optimaal kunnen uitvoeren.

Geen opmerkingen: