vrijdag 23 maart 2018

Eerste visitatiedag Associate degree hoger hotelonderwijs in Emmen en Leeuwarden

Maandag 19 maart 2018 
Management team tijdens de debriefing aan het eind van de eerste visitatiedag

Drie niveau's hoger hotelonderwijs
Gisteren is het internationaal samengestelde visitatiepanel ingevlogen vanuit het buitenland en gearriveerd in Emmen, om vandaag aan het werk te kunnen gaan bij Stenden Hogeschool te Emmen met de driedaagse visitatie van de drie opleidingen voor hoger hotelonderwijs van Stenden Hogeschool in Emmen en Leeuwarden.
Drie opleidingsniveau's - te weten Associate degree, Bachelor degree en Master degree - zullen worden beoordeeld op de drie verschillende beoordelingskaders van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, van THE ICE (voor hospitality & tourism-programma's) en van CeQuint (met betrekking tot internationalisering).
Vandaag begint dit panel van onafhankelijke experts met haar eerste visitatiedag in onze hogeschoolvestiging te Emmen.

Associate degree in Emmen
De focus voor deze dag ligt op de Associate degree, de tweejarige HBO-opleiding, die bij uitstek geschikt is voor MBO-afgestudeerden, die na hun twee jaar durende studie nog de keus willen maken om te gaan werken of om nog twee jaar door te studeren voor de Bachelor degree.
De visitatiepanelleden worden vanmorgen vroeg welkom geheten in Emmen om daar van start te gaan met een rondleiding door het Stenden Restaurant Stones, waarin MBO-leerlingen en HBO-studenten in de setting van een zogenoemd leerbedrijf met elkaar samenwerken.
Daarna spreekt het panel eerst met een team van opleidingsmedewerkers en opleidingsmanagement, en daarna achtereenvolgens met een combi-groep van studenten en alumini, en tenslotte met een groep werkveldvertegenwoordigers vanuit het horeca-werkveld waarvoor deze opleiding onze studenten opleidt.

Associate degree in Leeuwarden
Daarna vertrekt het audit team naar de hogeschoolvestiging van Stenden in Leeuwarden, waar het programma ook aanvangt met een rondleiding langs de faciliteiten van de opleiding en van het leerbedrijf 'Stenden Hotel' te Leeuwarden.
Het laatste panelgesprek vandaag voert het visitatieteam aan het eind van de middag met het management team van de hotelschool in Leeuwarden.
In de debriefingsruimte sluiten we als medewerkers van Stenden Hogeschool aan het eind van de middag deze eerste visitatiedag samen met het hotel management team af met een terugblik op de ervaringen en de resultaten van deze boeiende visitatiedag.
Morgen gaan we verder; dan staat de Bachelor degree centraal.

Geen opmerkingen: