zaterdag 24 maart 2018

Derde visitatiedag Master degree hoger hotelonderwijs in Leeuwarden

Woensdag 21 maart 2018 
(De)briefingskamer voor de visitatie van hoger hotelonderwijs in Stenden HotelMaster degree
Nadat eergisteren de kwaliteit van de Associate degree-opleiding voor hoger hotelonderwijs van Stenden Hogeschool in Emmen en in Leeuwarden is gekeurd, en gisteren de kwaliteit van de verwante Bachelor degree is beoordeeld, is het vandaag de beurt aan de Master degree-opleiding International Hospitality & Service Management van Stenden Hogeschool te Leeuwarden om te worden beoordeeld op grond van de geldende kwaliteitscriteria van de NVAO, THE ICE en CeQuint.
De visitatiekamer, de documentenkamer en de (de)briefingskamer in het Stenden Hotel staan vanmorgen vroeg keurig verzorgd klaar om te worden ingezet voor het visitatieproces van deze laatste dag.

Auditgesprekken
Het visitatiepanel van de NVAO, THE ICE en van CeQuint bereidt zich vanmorgen eerst intern voor op de auditgesprekken die vandaag plaats zullen vinden.
Daarna worden achtereenvolgens allerlei gesprekken gevoerd door het audit team met de verschillende kwaliteitsborgingscommisies en studenten services, met studenten en alumni, met een vertegenwoordiging van de onderzoeksstaf van de Academy of International Hospitality Research van deze HBO-Master-opleiding, die in voltijdse en deeltijdse onderwijsvormen wordt aangeboden aan de internationale studentenpopulatie.

Waardering voor alle nivo's van drie hospitality-opleidingen van Stenden
Na een intern beraad van het audit team verzorgt het drieledig samengestelde visitatiepanel een waarderende terugkoppeling over haar visitatiebevindingen van de afgelopen drie dagen, ten overstaan van alle betrokkenen van deze drie verwante HBO-opleidingen.
Over enkele weken zullen alle drie opleidingen van dit visitatiepanel de visitatierapporten ontvangen, waarmee deze drie opleidingen de accreditatie voor de komende jaren kunnen aanvragen bij de NVAO, bij THE ICE en bij CeQuint.

Geen opmerkingen: