dinsdag 27 maart 2018

TV-Paasviering vanuit Nijkleaster in Jorwert

Zondagavond 25 maart 2018 
De laatste regie-aanwijzingen voordat de tv-opname begint bij NijkleasterVan Stille Zaterdag naar Eerste Paasdag
Aanstaande zaterdagavond vanaf 23.30 uur komt de NCRV op NPO 2 op de overgang van Stille Zaterdag naar Eerste Paasdag met de televisie-uitzending van de bijzondere Paasviering uit Nijkleaster in Jorwert.
Het thema van deze viering is ‘Uit de doeken’.
Voorganger is Hinne Wagenaar en lector is Saskia Leene.
De muzikale begeleiding wordt verzorgd door pianist Hindrik van der Meer en fluitiste Tory Kelly.

Paasliturgie van Nijkleaster
In een meditatieve viering stelt Nijkleaster-pionierspredikant Hinne Wagenaar ons allen de vraag hoe wij elkaar in het licht van het Paasverhaal kunnen bevrijden.
Tijdens deze avondviering klinkt er in deze prachtige Sint-Radboukerk van het Friese Jorwert muziek uit de traditie van Taizé, Iona en ook enkele liederen uit de gemeenschap van Nijkleaster zelf.
Het licht van de Paaskaars wordt aan het eind van de viering binnengebracht, om in afwachting van de Paasmorgen de nacht te verlichten.
Voorafgaand aan deze viering gaat presentatrice Annemiek Schrijver met dominee Hinne Wagenaar en met enkele kerkgangers in gesprek.

Uit de doeken
Doeken spelen op verschillende plaatsen een belangrijke rol in de Bijbel; bijvoorbeeld: bij de geboorte van Jezus wordt Jezus in doeken gewikkeld, en in het Paasverhaal vinden de vrouwen in de vroege morgen een leeg graf met achtergelaten doeken.
Ook in het verhaal van de opwekking van Lazarus spelen doeken een centrale rol. Nadat Lazarus door Jezus uit het graf is geroepen, moet hij door de ontzette omstanders van zijn doeken worden bevrijd.

Nijkleaster
Nijkleaster is een pioniersplek van de Protestantse Kerk in Nederland. Nijkleaster is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten in liturgie en gesprek, in stilte en wandeling.
Nijkleaster staat voor Stilte, Bezinning en Verbinding.
Diverse activiteiten rondom deze woorden worden georganiseerd in en vanuit de dorpskerk van Jorwert. De Kleaster-kuier (de kloosterwandeling) vormt daar vaak een onderdeel van.
In de Nijkleaster-drieslag van Kerk-Kroeg-Klooster is de Stifting Nijkleaster momenteel bezig om een fysiek klooster te realiseren nabij Jorwert.

De Verwondering-viering
De NCRV wil met ‘De Verwondering-viering’ op verschillende momenten in het kerkelijk jaar stil staan bij de protestants-christelijke liturgie en traditie. Eerdere vieringen kwamen al uit verschillende plekken in het land, zoals met Kerstmis vanuit Bloemendaal, en aanstaande zaterdagavond laat dus vanuit Nijkleaster te Jorwert.
De televisie-opname van deze Verwondering-paasviering 2018 vindt vanavond plaats in de Jorwerter Sint-Radboudkerk van Nijkleaster. De ongeveer 50 aanwezige kerkgangers komen voornamelijk uit de kerkelijke kringen van de gemeenten Westerwert en Mantgum en van de pioniersplek Nijkleaster.
Aan het begin van de avond worden door de televisieploeg samen met Nijkleaster eerst alle voorbereidingen getroffen, waarna aan het eind van de avond de opname van de viering plaatsvindt.

Life is stronger than dead
De samenzang is afwisselend in het Nederlands, het Fries en in het Engels.
De bijbellezing is uit het Johannes-evangelie.
De preek over het thema 'Uit de doeken' wordt gevolgd door stilte en daarna muziek.
De gebeden worden uitgesproken, gesymboliseerd in het kader van het doeken-thema, en gezongen in de Friese versie van het 'Onze Vader'.
De Paaskaars wordt binnengedragen en aangestoken, waarna haar licht wordt gedeeld en verspreid, om na de zegen en heenzending te worden gebruikt om met een grote fakkel het duister van de donkere nacht te doorbreken met een vuurkorf, die nog lang licht en warmte brengt in de koude nacht.
Wij allen blijven zingen, zittend en naar buiten lopend, totdat Hinne Wagenaar en Annemiek Schrijver bij de vuurkorf hebben laten zien dat licht sterker is dan duister, en dat - met de woorden van Desmond Tutu - leven sterker is dan de dood; dáárom vieren we het Paasfeest!

Light is stronger than darkness

Geen opmerkingen: