vrijdag 30 maart 2018

Stille Week-vesper met Hongaren in de Sint-Vituskerk van Stiens

Maandag 26 maart 2018 
Bijbellezing in het Hongaars door Peter Kalma uit DebrecenVesper in de Stille Week op maandag

Om 20.00 uur zijn we als leden van de Protestantse Gemeente van Stiens samen met onze Hongaarse gasten bijeen in de Sint-Vituskerk van Stiens. Hier vindt vanavond de eerste vesper van deze week plaats in het kader van de Stille Week, die voorafgaat aan het Paasfeest.
Voorgangers van deze viering zijn bij toerbeurt onze gemeentepredikant dominee Jaap Overeem en de Hongaarse predikant dominee Endre Iszlai van onze zustergemeente uit Debrecen.
De muzikale orgelbegeleiding in deze viering wordt bij toerbeurt verzorgd door onze gemeente-organist Han Giesing en de Hongaarse voorganger-organist András Felhösi namens onze zustergemeente uit Debrecen.
Eén van de Hongaarstalige bijbellezingen wordt verzorgd door onze Hongaarse gast Peter Kalma.

Internationaal Avondmaal op maandag
Aan het eind van deze avondviering vieren we op deze maandagavond van de Stille Week nu alvast het Heilig Avondmaal, omdat onze Hongaarse gasten vanavond voor het laatst in ons midden zijn, en we in deze week in elk geval ook het Heilig Avondmaal met onze geloofsgenoten willen vieren.
De grote groep kerkgangers wordt genodigd om zich in een dubbele kring op te stellen in het koor van de Sint-Vituskerk, om daar met zijn allen staand het Heilig Avondmaal te vieren.
Daarbij maken we onder andere gebruik van de broodschaal en de wijnbeker, die wij als geschenk van onze Hongaarse zustergemeente van Debrecen hebben ontvangen.
Met deze Hongaarse schaal en met deze Hongaarse beker geven we elkaar tijdens de avondmaalsviering respectievelijk het brood ten teken van het lichaam van Jezus en de wijn ten teken van het bloed van Jezus door.
Het zijn de internationale setting en bovenal deze geschenken die de avondmaalsviering vanavond een extra dimensie geven.

Geen opmerkingen: