vrijdag 23 maart 2018

Nieuwsbericht over Refugio Ultreia Feinsum in Friesch Dagblad

Vrijdag 16 maart 2018 
Friesch Dagblad kopt met de opening van Refugio Ultreia Feinsum


Opening en zegening

Gisteren heeft het Friesch Dagblad in haar krant een uitgebreid artikel gepubliceerd over de opening en de zegening van de overnachtingsplek voor pelgrims, die Durkje en ik morgen in ons huis te Feinsum aan het Jabikspaad en in het bijzijn van veel pelgrims gaan openen.

Ultreia
Het Friesch Dagblad schetst het kader waarin deze overnachtingsplek (refugio) wordt geopend en meldt dat voorafgaand aan de opening van onze 'Refugio Ultreia Feinsum' de Stienser dominee Jaap Overeem zal voorgaan in een korte liturgische viering in de buitenlucht, waarin deze pelgrimsplek en de hier passerende pelgrims zullen worden gezegend.

We zien dan ook met belangstelling uit naar deze bijzondere dag, die wij morgen samen met alle gasten zullen beleven.

Artikel over Refugio Ultreia Feinsum in Friesch Dagblad van 15 maart 2018

Geen opmerkingen: