vrijdag 23 maart 2018

Visitatie van Master Polymer Engineering in Zwolle

Donderdag 15 maart 2018 
Terugkoppeling van de bevindingen door het visitatiepanel van MPEJoint degree van Stenden & Windesheim

Stenden Hogeschool en Christelijke Hogeschool Windesheim bieden sinds een aantal jaren gezamenlijk de opleiding 'Master Polymer Engineering' (MPE) aan in haar vestigingsplaatsen Emmen en Zwolle. In hoger onderwijstermen wordt zo'n gezamenlijke opleiding ook wel betiteld als een zogenoemde 'joint degree'.
Periodiek moet deze opleiding - evenals alle geaccrediteerde opleiding in het Nederlandse hoger onderwijs - worden gekeurd door een onafhankelijk audit panel, om vast te stellen of zo'n opleiding kwalitatief nog steeds aan de maat is. Zo'n keuring leidt na goedkeuring tot de accreditatie van de opleiding, waarmee de hogeschool onder andere het recht verkrijgt om aan afgestudeerde studenten hun welverdiende graad te verlenen van Associate degree, Bachelor degree of Master degree.

Visitatie in Emmen en Zwolle
Na een periode van voorbereiding is deze opleiding in onze Stenden-hogeschoolvestiging te Emmen al op 9 maart 2018 gevisiteerd door het visitatiepanel, en vandaag zijn we met zijn allen aanwezig in de hogeschoolvestiging te Zwolle waar ter afronding de tweede visitatiedag plaatsvindt.
Het audit team dat is samengesteld uit onafhankelijke experts op het gebied van Polymer Engineering, van hoger onderwijs en van auditen doet vandaag aan de hand van de door de opleiding ingediende Zelfevaluatie nader verificatie-onderzoek naar de kwaliteit van onze joint degree-opleiding.

Kwaliteitskeuring
Nadat vanmorgen het visitatieteam door het opleidingsmanagement is ontvangen, verplaatst iedereen zich naar het Polymer Science Park in Zwolle, waar een MPE-student, een bedrijfsbegeleider en de twee opleidingscoördinatoren een presentatie en een rondleiding verzorgen over de karakteristieken van deze opleiding en over onder andere de leeromgeving op het Zwole Polymer Science Park.
Weer terug in de hogeschool bestudeert het panel diverse opleidingsdocumenten, en gaat daarna achtereenvolgens in auditgesprek met het opleidingsmanagement, met docenten, lectoren, alumni en studenten, en met verschillende kwaliteitsborgingscommissies.
Na haar intern beraad presenteert het visitatieteam in een plenaire sessie aan alle betrokkenen van deze visitatie haar bevindingen, en spreekt daarbij haar waarderende woorden uit over de kwaliteit van deze HBO-Master-opleiding.
De vistiatiedag wordt afgesloten met het zogenoemde Ontwikkelgesprek, waarin het panel met diverse opleidingsvertegenwoordigers in een peer to peer-sessie in gesprek gaat over de ingezette doorontwikkel-koers van deze goede opleiding van Windesheim & Stenden.

Geen opmerkingen: