zaterdag 3 maart 2018

Informatiebord over Holdingastate in Feinsum

Zaterdag 3 maart 2018 
Informatiebord over Holdingastate te FeinsumStatesproject
In de jaren 1100 tot 1850 hebben er in het zogenoemde 'noorder trimdeel' van de voormalige gemeente Leeuwarderadeel 25 stinsen en states gestaan. Helaas zijn daar nog maar twee van over, te weten 'Dekemastate' in Jelsum en 'Martenastate' in Koarnjum.
Om ons te blijven herinneren aan die oude Friese stinsen en states in de gemeente Leeuwarderadeel, heeft de Documentatiestichting Leeuwarderadeel in samenwerking met de Kultuerrie en met de - toen nog - gemeente Leeuwarderadeel enkele maanden geleden op zes van die 25 historische locaties een informatiebord geplaatst, waarop informatie staat over de stins of state die voorheen op deze plek heeft gestaan. Dit mooie project wordt ook wel het 'Statesproject' genoemd.

Holdinga State
Eén van die zes borden is geplaatst in ons dorp Feinsum, bij de locatie waar vroeger de Holdingastate (ofwel 'slot Holdinga') heeft gestaan. Naar deze state is ook de Holdingawei genoemd, momenteel de enige doorgaande weg door de bebouwde kom van Feinsum, waaraan nagenoeg alle oudbouw en nieuwbouw van Feinsum staat.
Holdingastate werd vóór het jaar 1511 gebouwd en werd in de jaren 1801-1832 al afgebroken. De hof van de state werd na het jaar 1800 gerooid en de terp van Holdingastate werd afgegraven in de jaren 1878-1890.
Het Feinsumer informatiebord geeft aan wie in welke jaren de bewoners van Holdingastate zijn geweest, en geeft tenslotte in tekst en oude kaart ook aan waar de twee meest nabije andere states tussen Feinsum en Hijum hebben gestaan.

De dorpsgeschiedenis levend houden
Dergelijke informatieborden zijn van die waardevolle initiatieven, die er voor zorgen dat de boeiende geschiedenis van ons dorp en van de dorpen rondom ons levend wordt gehouden. Zo'n bord zal vooral de vele wandelende en fietsende passanten van Feinsum letterlijk en figuurlijk even stil laten staan bij de rijke geschiedenis van ook dit kleinste dorp van de voormalige gemeente Leeuwarderadeel.

Geen opmerkingen: