maandag 12 februari 2018

Feinsum (Finkum) nu in de gemeente Leeuwarden

Maandag 12 februari 2018 
Feinsum, dorp in de Friese gemeente LeeuwardenGemeentewisseling
Ruim zeven weken geleden stonden we met enkele honderden mensen op het plein tegenover het gemeentehuis van de gemeente Leeuwarderadeel te Stiens om met een overtuigende vuurwerkshow afscheid te nemen van onze gemeente Leeuwarderadeel.
Enkele uren later zou namelijk tijdens de jaarwisseling 2017-2018 de gemeente Leeuwarderadeel fuseren met de gemeente Leeuwarden, en daarna gezamenlijk verder de toekomst in gaan als gemeente Leeuwarden.

Veranderingen voor burgers
Met enige regelmaat merk je al dat we over zijn gegaan naar de gemeente Leeuwarden, bij voorbeeld in de gemeentelijk correspondentie die nu vanuit het Leeuwarder gemeentehuis wordt verzonden, en ook bij de door de gemeente Leeuwarden en Omrin toegezonden gemeentelijke Afvalkalender met bijbehorende milieupas, die je voortaan bij elk bezoek mee moet nemen naar de milieustraat om daar je afval af te mogen geven. Bij dezelfde milieustraat te Stiens volstond het tot voor kort nog om je postcode te melden voordat je je afval daar kon storten.

Aangepaste plaatsnaamborden
De oplettende passanten op de openbare wegen zal het ook al zijn opgevallen dat de komborden van de voormalige gemeente Leeuwarderadeel onder de plaatsnaam inmiddels de nieuwe gemeentenaam hebben gekregen.
Over de gemeentenaam Leeuwarderadeel heen zijn op de plaatsnaamborden de aanduiding 'gem. Leeuwarden' met bedekkende plakstrips aangebracht. Zo staat onder de Friese plaatsnaam 'Feinsum' en onder de Nederlandstalige vertaling van deze plaatsnaam (Finkum) nu de gemeente 'Leeuwarden' vermeld.

Geen opmerkingen: