dinsdag 13 februari 2018

Visitatie MEL en Proefvisitatie MEM op één dag

Dinsdag 13 februari 2018 
Plenaire terugkoppeling voor Media en Entertainment Management in de studioMEM en MEL
In de Nederlandse vestiging van NHL Stenden Hogeschool te Leeuwarden beleven we een bijzondere dag. Twee verschillende opleidingen van Stenden Hogeschool hebben vandaag namelijk twee verschillende audits.
De bestaande HBO-Bachelor-opleiding Media en Entertainment Management heeft vandaag een proefvisitatie in de aanloop naar de visitatie van deze Stenden-opleiding, die komend voorjaar zal gaan plaatsvinden.
De in oprichting zijnde HBO-Master-opleiding Master Educational Leadership heeft vandaag een visitatie voor de zogenoemde Toets Nieuwe Opleiding, die wordt uitgevoerd door een visitatiepanel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie.

MeetingU en Stenden Hotel
Gedurende de hele dag pendel ik heen en weer tussen de kamers waarin de beide audits worden gehouden. De proefvisitatie van Media en Entertainment Management wordt uitgevoerd in onze goed geoutilleerde media-studio, en de visitatie van de Master Educational Leadership vindt plaats in de representatieve congresaccommodatie van Stenden Hotel. Zo dicht mogelijk bij deze auditkamers worden alle deelnemersgroepen van een audit ontvangen in een spreekkamer, waarin alle groepen vooraf kort worden gebriefd over het komende panelgesprek, en waarin ze na het panelgesprek kort worden gedebriefd. Daarvóór en daarna worden deze groepsleden door MeetingU en Stenden Hotel voorzien van passende catering, want ook een goede verzorging van deze dag maakt onderdeel uit van het gastvrije auditprotocol van onze hogeschool. Ik ben - voortdurend switchend - bij zoveel mogelijk gesprekssessies aanwezig om samen met alle andere collega's ervoor te zorgen dat de beide auditteams zo goed mogelijk worden gefaciliteerd om hun audit goed uit te voeren.

Auditoren en Auditees
Gedurende de hele dag passeren allerlei gespreksgroepen de revue bij de twee auditteams, zoals: College van Bestuur, Managementteam, Docenten, Borgingscommissies (curriculumcommissie, kwaliteitszorgmedewerker, opleidingsexamencommissie, toetscommissie, opleidingscommissie, werkvelddviesraad), Werkveldvertegenwoordigers, Studenten en Alumni. Tussendoor worden er rondleidingen verzorgd, presenteren collega's een showcase, vindt een Ontwikkelgesprek plaats, bestuderen beide auditteams een groot aantal opleidingsdocumenten en nemen ze kennis van allerhande digitale informatiebronnen, waaronder ook door studenten geproduceerde korte films.
En aan het eind van de duo-auditdag verzorgen beide panels een plenaire terugkoppeling van hun auditbevindingen. Voor de bestaande opleiding Media en Entertainment Management vindt die terugkoppeling van deze generale repetitie met een serie tips en tops plaats in de Studio, en voor de nieuwe opleiding Master Educational Leaderschip vindt deze positieve terugkoppeling plaats in een congresruimte in Stenden Hotel.
We mogen rond het avonduur tevreden terugblikken op een geslaagde audit voor beide teams.

Plenaire terugkoppeling voor Master Educational Leadership in Stenden Hotel

Geen opmerkingen: