woensdag 22 november 2017

Stick with the programme

Woensdag 22 november 2017 
Academic Calender 2017-2018 van Stenden Hogeschool

Laatste hogeschooljaar van Stenden Hogeschool 
Het hogeschooljaar 2017-2018 van Stenden Hogeschool loopt al weer bijna drie maanden. Het is het laatste hogeschooljaar van Stenden Hogeschool, want onze hogeschool gaat door de bestuurlijke fusie met NHL Hogeschool per 1 januari 2018 voortaan NHL Stenden Hogeschool heten.
Na de zomervakantie zijn onze studenten en medewerkers uit alle windstreken, vanuit alle werelddelen weer bijeen gekomen, om samen een nieuw collegejaar op te starten en te doorlopen. Niet alleen de lesroosters zijn tijdig beschikbaar, maar ook de overall jaarkalender voor het inmiddels lopende collegejaar was vóór aanvang van het nieuwe schooljaar voor iedereen beschikbaar. Een nauwgezet proces van plannen en afstemmen heeft er ook in voorjaar 2017 weer toe geleid dat de "Academic Calender 2017-2018" voor het inmiddels lopende collegejaar tijdig beschikbaar is.

Academic Calender 2017-2018
De Academic Calender van Stenden University of Applied Science verschijnt in diverse uitvoeringen, waaronder deze kleine kalender op zakformaat. Deze kleine kalenders liggen op veel plekken in de hogeschool, om ze mee te nemen voor gebruik tijdens het hogeschooljaar. En uiteraard is de meer gedetailleerde versie van deze jaarkalender tijds- en plaatsonafhankelijk ter inzage via ons intranet IStenden. Het is voor alle studenten en medewerkers een onmisbaar document om je studie en/of werkzaamheden zo goed en efficiënt mogelijk te plannen.

Content
In een oogopslag vind je voor alle vijf moduulperiodes onder andere welke de onderwijs-, studie- en toetsweken zijn, wanneer het hogeschoolgebouw gesloten is of gewijzigde openingstijden heeft, wanneer de moduulroosters gepubliceerd worden, wanneer de bijzondere feestdagen en schoolvakanties en de bijzondere hogeschoolactiviteiten zijn, en ook de uniforme lestijdentabel van alle vijf Nederlandse hogeschoolvestigingen is overzichtelijk vermeld.

Stick with the programme
De huidige Academic Calender is al weer volop in gebruik. Deze Academic Calender 2017-2018 van Stenden Hogeschool kreeg voor het lopende collegejaar als passende titel mee: 'Stick with the programme'.

Geen opmerkingen: