maandag 20 november 2017

Joan Drent exposeert in Stiens

Maandag 20 november 2017 
Geëxposeerde beelden in het gemeentehuis van Stiens

Ruimtelijk werk
Tot en met 15 december 2017 exposeert Joan Drent uit Stiens zeven van haar beelden in het gemeentehuis van Leeuwarderadeel te Stiens.
De liefde voor het creëren van ruimtelijk werk begon voor haar bij beeldend kunstenaar Marco Goldenbeld, waarna zij enige jaren de opleiding aan de Kunstacademie Minerva te Groningen volgde.
De beeldengroep is te bekijken op de bovenverdieping van het Stienser gemeentehuis. Ze staan voor de bovenramen, waardoor de beelden - althans de achterzijden - ook vanaf het dorpsplein vóór het gemeentehuis zichtbaar zijn.

Verhalen in beelden
In haar werk spelen sfeer en beleving een hoofdrol. Joan Drent wil een verhaal overbrengen in beelden, waarbij woorden overbodig moeten zijn. De beelden ontstaan vanuit haar beleving van het verborgen deel van het leven; het onzichtbare. Dit betekent een constante zoektocht naar de juiste vertelvorm, ook naar het juiste medium om dit uit te drukken. Dit kan een schilderij zijn, maar ook een foto of een ruimtelijk object of installatie. Hierbij is voor haar de esthetiek ondergeschikt aan een diepe beleving, en is uiterlijk ondergeschikt aan het innerlijke.
De hoofdtoon is kwetsbaarheid; zo kwetsbaar als een mens en het leven is; zo kwetsbaar als je je kunt laten zien.

Geen opmerkingen: