zondag 15 oktober 2017

Workshop Privacy voor NHL Stenden Hogeschool

Vrijdag 13 oktober 2017 
Workshop van Ivonne Verkes over privacy

Hogeschool als datawarehouse

Vanaf 1 januari 2018 gaan NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool verder als één nieuwe hogeschool: NHL Stenden Hogeschool. De nieuwe hogeschool staat niet alleen voor gezamenlijke onderwijskundige uitdagingen, maar moet ook voorbereid zijn op de Algemene verordening gegevensbescherming, een bijzonder groot wetgevingsproject in Europees verband.
Wel beschouwd is een instelling voor hoger onderwijs een soort datawarehouse, die als zodanig op grote schaal te maken krijgt met alle consequenties van deze nieuwe Europese regelgeving, die al vanaf 25 mei 2018 van kracht zal zijn.

NHL en Stenden werken samen aan privacy
Onder begeleiding van een extern deskundige (Ivonne Verkes van Zeddicus Procesdraperie) gaan wij vandaag als medewerkers van NHL en van Stenden in het nieuwe Auditorium van Stenden Hogeschool met elkaar in gesprek over hoe wij vanuit onze verschillende startposities gezamenlijk toe kunnen werken naar wat de nieuwe wetgeving allemaal van ons vraagt.
Op een interactieve manier laat Verkes ons aan de hand van een schriftelijke quiz ontdekken dat privacy niet alleen een kwestie van regels is, maar ook van gedrag; dat privacy de hele organisatie en al haar afdelingen en opleidingen raakt, en dat privacy niet alleen iets is wat moet, maar vooral ook iets wat wij zelf (zouden moeten) willen.
De gezamenlijke colleges van bestuur van onze twee met elkaar fuserende hogescholen hebben ons genodigd om hier vandaag bij te zijn, om samen na te (gaan) denken over deze uitdagende taak.

Geen opmerkingen: