zondag 15 oktober 2017

Nijkleasterlingen ontmoeten Nijkleaster-bestuur

Vrijdagavond 13 oktober 2017 
In het koor van de kloosterkerk staat alles klaar voor de avondsluitingKloostercomplex in ontwikkeling
Bij Nijkleaster in Jorwert wordt hard gewerkt om de droom van een nieuw protestants klooster in Fryslân werkelijkheid te laten worden.
Nadat de kloosterkerk van Jorwert in de afgelopen jaren geschikt is gemaakt voor gebruik in de trits van Kerk, Kroeg, Klooster, is een logische vervolgstap de realisatie van een kloostercomplex, met daarin ook een kloostergemeenschap, bestaande uit een binnenschil van vaste bewoners-medewerkers, met daarom heen schillen van Nijkleaster-vrijwilligers die op eigen passende schaal een bijdrage zullen leveren aan de instandhouding van dit Friese klooster, waarin dan ook gelegenheid is voor gasten die voor een dag, een weekend, een week of meerdere dagen in het klooster deel zullen gaan nemen aan het ritme van de woon- en werkgemeenschap van dit nieuwe klooster.

Kloostergemeenschap in oprichting
Tot verrassing van ons als Nijkleaster-stichtingsbestuur zijn we binnen de vijfde verjaardag van dit bijzondere klooster in oprichting al in gesprek met een groep kloosterlingen in spé, die in de loop van de afgelopen jaren hebben aangegeven graag te willen intreden in dit klooster, dat op moderne leest wordt geschoeid, dat een open plek zal zijn voor allen die op zoek zijn naar Stilte, Bezinning en Verbinding.

Nijkleasterlingen
Al geruime tijd zijn deze zogenoemde 'Nijkleasterlingen' met elkaar in gesprek, om elkaar goed te leren kennen, om elkaar te vertellen van eigen dromen en van de eigen ambitie om een positieve bijdrage te leveren, die de droom van een nieuw klooster bewaarheid laat worden.
Als stichtingsbestuurders is nu het moment gekomen dat wij nader met deze groep potentiële Nijkleasterlingen kennis gaan maken. Daartoe komen we vanavond met zijn allen bijeen in de voorkerk van de Sint-Radboudkerk van Jorwert. En dat doen we op de gebruikelijke wijze van de Nijkleasterlingen. Vanaf 17.30 uur wandelt iedereen binnen, en in het eerste uur is er volop gelegenheid om persoonlijk (nader) kennis met elkaar te maken.
Daarna gaan we met zijn allen rond de grote kloostertafel zitten, en krijgt iedereen het woord om iets over zichzelf te vertellen. Na deze kennismakingsronde openen we de avondmaaltijd door het zingen van het openingslied 'Nim en yt mei-elkoar':

Kom, fernij it ferbûn,
God hat it libben jûn,
bring mei mûle_en hert Him ear,
Hy ropt ús ta leafde gear.

Een hoopgevende ontmoeting
En dan genieten we allen van een gevarieerde maaltijd, die is samengesteld uit alle componenten die door de kleasterlingen en door de bestuursleden zijn meegenomen naar deze avond. Zelfs zonder regie blijkt er volop te zijn aan voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Op tafel staan brood, water en wijn, we genieten van pompoensoep en van vandaag geperste druivensap, er zijn veel warme maaltijdcomponenten, diverse soorten fruit, en overheerlijke zoete nagerechten.
En als alles is gegeten, gedronken en nadat we ook plenair een langdurig tafelgesprek hebben gehad over onze vragen, verwachtingen en antwoorden inzake klooster en gemeenschap in oprichting, is het tijd om deze waarde(n)volle avond in passende stijl af te sluiten.
Daartoe verkassen we naar het koor van onze kloosterkerk, waar we een korte viering beleven, ter afsluiting van deze hoopgevende ontmoeting van lieve mensen die Nijkleaster een warm hart toedragen.

Geen opmerkingen: