zondag 15 oktober 2017

Visitatie van Logistiek en Economie in Emmen

Donderdag 12 oktober 2017 
Terugkoppeling van de bevindingen van de visitatie van Logistiek en EconomieKeurmerk voor kwaliteit

Eenmaal in de zes jaar wordt elke graadverlenende opleiding in het hoger beroepsonderwijs uitgebreid gekeurd, om er zeker van te zijn dat het niveau en de oriëntatie van zo'n opleiding aan de maat zijn. Bij een goed resultaat krijgen de door de overheid bekostigde opleidingen voor de komende zes jaar overheidsvergoeding, hebben studenten recht op studiefinanciering als ze aan een geaccrediteerde opleiding studeren, en mogen de hogescholen en universiteiten voor hun geaccrediteerde opleidingen aan afgestudeerde studenten een door de overheid erkend diploma uitreiken voor het bewezen nivo van Associate degree, Bachelor en/of Master.

Nivo en oriëntatie goed
Vandaag vindt zo'n periodieke keuring plaats bij de HBO-opleiding Logistiek en Economie die wij als Stenden Hogeschool op de nivo's van Associate degree en Bachelor aanbieden op onze hogeschoolvestiging in Emmen.
Vandaag komt een visitatiecommissie van de Netherlands Quality Agency (NQA) bij ons op audit-bezoek, om met een panel van onafhankelijke en gezaghebbende auditoren de kwaliteit van deze opleiding met haar Associate degree-programma te toetsen.

Visiteren is verifiëren
Het visitatiepanel heeft een zelfevaluatierapport van de opleiding ontvangen, en ook een aantal andere opleidingsdocumenten bestudeerd. Op locatie wordt nog het nodige aanvullende bronnenonderzoek gedaan, en daarna gaat het auditteam in auditgesprek met onder andere studenten, alumni, docenten (waaronder curriculumcommissieleden), lector, assessoren, borgingscommissiesleden (examencommissie, opleidingscommissie, werkveldadviesraad) en met de leden van het managementteam.

Bijzonder kenmerk Green Logistics
Er wordt in het bijzonder aandacht besteed aan zaken zoals Green Logistics (een bijzondere kenmerk van deze opleiding), en aan Supply Chain; Innovation and Change (SCIC).
Na intern beraad door de visitatiecommissie aan het eind van de middag worden we met zijn allen verwacht bij het panel, en dan verzorgt de voorzitter van het visitatiepanel een korte presentatie, waarin hij aangeeft dat deze opleiding voldoet aan alle kwaliteitsstandaarden die door de overheid zijn gesteld aan opleidingen in het hoger beroepsonderwijs.

Doorontwikkelen
Zoals inmiddels te doen gebruikelijk is bij Stenden Hogeschool gaan we daarna nog ongeveer een uur met elkaar in gesprek met het auditteam om met de panelleden af te stemmen op welke lijnen deze mooie opleiding zich in de komende zes jaar nog verder zou kunnen ontwikkelen op bijvoorbeeld positionering en profilering, op vorm en inhoud, kortom op alles waar de opleiding nog mooier en steeds beter kan worden. Zulke 'peer to peer'-gesprekken kunnen - mits goed voorbereid - een stimulerende werking hebben op de doorontwikkeling van zo'n opleiding. We willen het immers steeds beter gaan doen, om onze studenten optimaal voor te bereiden op (samen)werken en (samen)leven.

Geen opmerkingen: