zondag 15 oktober 2017

Nijkleaster-bestuur bijeen in de Sint-Radboudkerk

Dinsdag 10 oktober 2017
Liturgische schikking van Nijkleaster in Jorwert

Vieren en vergaderen

Vanavond vindt de maandelijkse bestuursvergadering van Stifting Nijkleaster weer plaats in de Sint-Radboudkerk van Jorwert.
We beginnen zoals te doen gebruikelijk met een korte viering in het koor van de kerk.

Kloosterhuisvesting
Eerst kijken we vooruit naar de vijfde jaardag van Nijkleaster, die we eind 29 oktober 2017 zullen gaan vieren. De beoogde nieuwe locatie van het kloostercomplex zal dan volop aandacht krijgen, dus wie benieuwd is naar de huisvestingsplannen van Nijkleaster is dan van harte welkom.
Na enkele bestuurszaken bespreken we de voortgang op het uitdagende proces om over enkele jaren een eigen kloostercomplex te realiseren op 'It Westerhûs', gelegen tussen Hilaard en Jorwert.

Bidbook en film
Eén van de zaken die vooral aandacht en inzet behoeft, is het opstellen, vaststellen en uitzetten van het Bidbook, waarmee we de missie, visie en strategie van Nijkleaster koppelen aan de beoogde huisvesting, om dan te laten zien welke investeringen en exploitatie nodig zijn om de droom van Nijkleaster in Fryslân op redelijke termijn te realiseren.
In het kader daarvan is ook een mooie korte film over Nijkleaster gemaakt, die we graag op de vijfde Jaardag van Nijkleaster in première zullen laten gaan. Wie dat mee wil maken, wie zich verbonden voelt met dit goede doel, is van harte welkom op de Jaardag van Nijkleaster.


Geen opmerkingen: