dinsdag 31 oktober 2017

Proefvisitatie van Master Content & Media Strategy in Leeuwarden

Dinsdag 31 oktober 2017 
De Head of School heet de leden van het proefvisitatiepanel welkomBekostiging en accreditatie
Nieuwe opleidingen in het hoger onderwijs moeten om overheidsbekostiging te verkrijgen een zogenoemde doelmatigheidstoets ondergaan, en om een door de overheid erkend getuigschrift bij afstuderen te mogen uitreiken, moet zo'n nieuwe opleiding de zogenoemde Toets Nieuwe Opleiding ondergaan teneinde door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie te kunnen worden geaccrediteerd.
Stenden Hogeschool heeft inmiddels voor haar nieuwste HBO-Bachelor-opleiding een positief bekostigingsbesluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gekregen, en om die opleiding nu als geaccrediteerde opleiding open te stellen voor belangstellende nieuwe studenten, wordt momenteel gewerkt aan het indienen van het aanvraagdossier voor de Toets Nieuwe Opleiding.

Proefvisitatie
Alvorens alles daartoe in het werk is gesteld, beoordelen we intern binnen onze hogeschool altijd of de kwaliteit van de beoogde nieuwe opleiding aan de maat is. Die beoordeling doen we aan de hand van een zogenoemde Proefvisitatie, waarbij de in oprichting zijnde opleiding haar concept-aanvraagdossier laat beoordelen door een proefvisitatiepanel, dat is samengesteld uit deskundigen vanuit onze hogeschool en vanuit het werkveld waarvoor deze opleiding studenten gaat opleiden.
Vandaag vindt in onze hogeschoolvestiging te Leeuwarden zo'n proefvisitatie plaats voor de in ontwikkeling zijnde opleiding 'Master Content & Media Strategy', die volgend jaar als zogenoemde 'professional master' zal worden aangeboden.

Briefing en intern beraad
Vanmorgen wordt het proefvisitatiepanel door het managementteam van de nieuwe opleiding ontvangen in één van de zalen van het Stenden Hotel aan de Rengerslaan te Leeuwarden. De Head of School heet de auditoren hartelijk welkom en vertelt in het kort wat het auditpanel in de proefvisitatiekamer aantreft om haar audit-werkzaamheden vandaag te kunnen verrichten.
Daarna verzorg ik een briefing voor het auditteam om hen een en ander te vertellen over de opdracht en over het object van deze proefaudit. In het tweede deel van deze startsessie beraadt het panel zich op de vandaag te hanteren werkwijze.

Panelgesprekken
Na de documentenstudie begint dan het eerste panelgesprek. Gedurende de rest van deze dag voert het auditpanel gesprekken met verschillende groepen opleidingsvertegenwoordigers, zoals het college van bestuur, het management en de projectleider, de ontwikkelaars van het kernteam, een groep aspirant-studenten en een delegatie van enkele borgingscommissies, zoals de onderwijscommissie, de curriculumcommissie, de examencommissie en de toetscommissie.
Na een intern beraad van het proefvisitatiepanel gaat het management nog een keer op bezoek bij het auditpanel, waar een eerste terugkoppeling wordt gegeven door het auditpanel van de bevindingen van deze auditdag.

Terugkoppeling van auditbevindingen
Aan het eind van de middag volgt dan ook nog een plenaire terugkoppeling van de bevindingen van de proefvisitatiecommissie aan alle deelnemers, waarin de voorzitter van het auditpanel tekst en uitleg geeft over de voorlopige resultaten van deze opleidingsbeoordeling. Binnenkort zal het proefauditteam dan nog komen met haar schriftelijke rapportage in het zogeheten Proefvisitatierapport.
Daarmee - en met alle andere bevindingen van deze auditdag - kan de opleiding dan nog de laatste puntjes op de i zetten, om zich goed voor te bereiden op de officiële visitatie, die aanvang volgend kalenderjaar zal gaan plaatsvinden.

Geen opmerkingen: