zondag 1 oktober 2017

Afscheid, verlengen en bevestigen op Israëlzondag 2017

Israëlzondag 1 oktober 2017
De kaarsen op de zevenarmige kandelaar branden op Israëlzondag


Menorah & Ark
Het is vandaag Israëlzondag.
Dat kun je in De Hege Stins ook zien tijdens de kerkdienst in Stiens, want rechts op de viertafel op het liturgisch centrum staat de Menorah, de zevenarmige kandelaar met de brandende kaarsen; en links staat een ambachtelijk gemaakt schaalmodel van de Ark van het Verbond.

Wisseling van ambtsdragers
Naast de menorah staan vier kaarsen, die tijdens deze ochtendkerkdienst worden overhandigd aan de ambtsdragers die vandaag afscheid nemen na jaren trouwe dienst aan onze kerkelijke gemeente.
Gelukkig zijn er ook twee gemeenteleden bereid gevonden om vandaag (op)nieuw bevestigd te worden als diaken, en bovendien hebben vijf zittende ambtsdragers - van wie hun zittingstermijn zou eindigen - besloten dat zij hun zittingstermijn nog wel willen verlengen met één of vier jaar.
De afscheidnemende ouderlingen en diakenen worden namens de gemeenteleden hartelijk bedankt voor hun waarde(n)volle kerkenwerk, en de bevestigde diakenen worden voor hun belangrijke taak gezegend door dominee Overeem.
Dominee Jaap Overeem met vijf van de ambtsdragers

Schallend slotakkoord
Aan het eind van de kerkdienst wordt de gemeente tijdens het zingen van het slotlied onaangekondigd uitbundig getrakteerd op de stevige trompetklanken, die het orgelspel en de samenzang intens onderstrepen en bevestigen.
We genieten van dit schallend slotakkoord.

Ere zij de Heer der eng'len,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk! 

Geen opmerkingen: