zondag 3 september 2017

Zegenen kan altijd

Zondag 3 september 2017
"Cause with our love there's nothing left to fear after all these years"


After all these years
Tijdens de kerkdienst van vanmorgen in De Hege Stins van Stiens wordt in het bijzonder aandacht besteed aan het huwelijksjubileum van onze gemeenteleden Ide & Akke Haagsma-van der Galiën, van wie dertig jaar geleden hun huwelijk nog niet werd ingezegend.
Voor Gods Zegen is het nooit te laat, dus ook na dertig jaar lief en leed te hebben gedeeld kan het nog steeds, en het is mooi dat de familie Haagsma-van der Galiën ervoor heeft gekozen om de Zegen nu te ontvangen in het midden van onze kerkelijke gemeente.
Voorganger vanmorgen is onze gemeentepredikant dominee Jaap Overeem, die ook als pianist de zang van het duo Sigrid Ykema & Taco Osinga begeleidt:
"After all these years
You stood by me.
The days and nights I was gone.
After all these years,
You sacrificed, believed in me.
And You stood strong
Cause with our love there's nothing left to fear after all these years".

Dank je wel, Ide
Dank je wel en ik hou van je
Voordat het jubilerende bruidspaar de zegen ontvangt aan het eind van de viering, komt Akke op het liturgisch centrum om haar echtgenoot dankbaar toe te spreken voor de bewogen jaren die ze achter de rug hebben, en ze sluit dat af met een gedicht dat ze voor Ide heeft geschreven.
Hun twee dochters komen daarna naar voren om hun 'heit & mem' met woorden van dank toe te spreken, en om hen ook voor de komende jaren het allerbeste toe te wensen.
Dankewol, heit & mem
Getuigen van het licht
Na de kerkdienst schuift iedereen in een lange rij langzaam op naar en in de ontvangsthal, om daar het jubilerende bruidspaar te feliciteren en hen het allerbeste te wensen. Akke en Ide beantwoorden dat door alle gemeenteleden met lekkernijen te trakteren bij koffie, thee en frisdrank.
Gods zegen ontvangen kan elke dag, en ook het huwelijkse leven mag elke dag worden gevierd, in lief en leed, na ups en downs, hoopvol en in het volste vertrouwen dat voorbij het donker er ook altijd wel weer eens en ergens licht doorbreekt. Vandaag zijn we daar allen getuige van.

Geen opmerkingen: