woensdag 13 september 2017

Weten van aardse krachten en Hemelse Machten

Dinsdag 12 september 2017
Liturgisch centrum van Nijkleaster in de Sint-Radboudkerk van Jorwert

Nieuw kloosterseizoen
Vanavond is de eerste bestuursvergadering van dit seizoen voor het stichtingsbestuur van Stifting Nijkleaster in de Sint-Radboudkerk te Jorwert. In de afgelopen zomer is er hard doorgewerkt in de planvorming ten behoeve van het realiseren van een kloostergebouw nabij Jorwert en ten behoeve van de programmering van de nieuwe activiteiten die Nijkleaster in dit nieuwe seizoen zal organiseren.

Over dromen, plannen en werkelijkheid
We evalueren vanavond de huisvestingssessies die in de afgelopen weken zijn georganiseerd en blikken vooruit naar wat er in de komende weken en maanden moet worden gedaan om onze droom van een nieuw Fries protestants klooster tussen Jorwert en Hilaard te realiseren. Zowel binnen als buiten Nijkleaster zijn velen actief om van dromen plannen te maken en van plannen werkelijkheid te maken. Bestuurlijk bespreken en beoordelen we de planvorming en besluiten we door te gaan op de ingeslagen weg, er graag op blijven vertrouwend dat Nijkleaster op afzienbare termijn eens over de financiƫle middelen zal beschikken om onze ambities waar te maken.

Dank zij aardse machten en Hemelse Krachten
Het zijn vrijwilligers, beroepskrachten en allen die zich anderszins aan Nijkleaster verbinden, die het op termijn met mensen en middelen allemaal waar moeten maken, en daarbij realiseren we ons ondertussen ook voortdurend afhankelijk te zijn van aardse machten en van Hemelse Krachten.

Geen opmerkingen: