donderdag 7 september 2017

Start Studiejaar Stenden & NHL in Leeuwarden

Donderdag 7 september 2017

Leendert Klaassen opent het hogeschooljaar van Stenden Hogeschool


Let's Roll!
Vandaag is het zover; in tweeërlei opzicht:
  • Als Stenden Hogeschool starten we vanmiddag het nieuwe studiejaar, samen met de NHL Hogeschool. Het thema vandaag is: Let's Roll!
  • En vanmiddag wordt officieel bekendgemaakt dat onderwijsminister Jet Bussemaker positief heeft besloten op de door NHL Hogeschool & Stenden Hogeschool aangevraagde fusietoets.
Deze feestelijke jaaropening begint met traktaties van diverse fingerfood-lekkernijen, omlijst met muziek.
Opening Studiejaar
Tussen 13.45 uur en 14.15 uur zijn er twee toespraken, van de beide Colleges van Bestuur. Leendert Klaassen opent het studiejaar van Stenden in de nieuwe collegezaal van Stenden, en Jan van Iersel opent het studiejaar van de NHL in het theater van de NHL. Beiden nog op de eigen locatie, omdat dit voor beide hogescholen de laatste Studiejaar-opening is in niet-gefuseerde vorm. 
Bij het begin van zijn toespraak herhaalt Klaassen de bekendmaking van het fusiebesluit, waarbij hij ook enkele aspecten benoemt uit de argementatie van het fusiebesluit, verwijzend naar de gedegen bijdragen die velen hebben geleverd, waarvan met recht gesteld mag worden dat die cruciaal zijn geweest voor dit positieve fusiebesluit.
Leendert Klaassen: "We gaan nu naar een geheel nieuwe situatie, hetgeen van ons allen een nieuwe mindset vraagt, met souplesse, veerkracht en inlevingsvermogen".
Nieuw
Onze jaaropening vindt plaats in de nieuwe grote collegezaal, die haar plaats kreeg in de drieduizend vierkante meters nieuwbouw die vorige week werd afgerond. Deze nieuwbouw faciliteert eigentijdse studiewensen, met bijvoorbeeld ateliers, een stiltecentrum, overlegruimtes, met deze grote collegezaal, en als samenhangend geheel avontuurlijk en met veel gelegenheid voor ontmoeting.
Na deze nieuwbouw volgen nog de nieuwe ingangspartij aan de zijde van onze collega-hogeschool, en ook de molenopbouw op het Kennisplein draagt bij aan de natuurlijke verbindingen tussen gebouwen en mensen.
Het nieuwe College van Bestuur zal haar werkplekken krijgen midden in het nieuwe onderwijsgebouw, zichtbaar, met veel glas.
Quality Matters 2017
Onze kwaliteitscultuur heeft ertoe geleid dat de studententevredenheid in het afgelopen jaar steeg, zowel binnen onze hogeschool, als ook vergeleken met andere hogescholen.
De kwaliteitslat is hoog gelegd, voor studenten, voor medewerkers en voor bestuurders, en dat leidde tot positieve uitkomsten. Bestuur en management gaan verder, we kunnen daar meer over lezen in het nieuwe hogeschool-magazine 'Quality Matters', waarin de beloftes voor de nabije toekomst staan.
Leendert Klaassen noemt enkele maatschappelijke ontwikkelingen, en vertelt dat we als hogescholen inzetten op de student centraal, op meer differentiatie en flexibiliteit, op onderzoek en op het afleggen van verantwoording.
Daarop volgen - in English - enkele opmerkingen over Internationalisering, één van de pijlers van onze hogeschool.
Met vreugde
Over de Opleiding tot leraar basisonderwijs vertelt Klaassen dat er dit jaar veel zij-instromers zijn onder de studenten, die veelal studeren met een baangarantie.
We voorzien dit hogeschooljaar een groei van 2 à 3% van onze studentenpopulatie, met een daling van het aantal niet-Europese studenten, maar daarentegen een fikse groei van het aantal buitenlandse, Europese studenten. De groei van het aantal internationale studenten komt vooral uit de Baltische Staten, Roemenië, Italië en ook uit Vietnam.
We zijn bovenal trots op het grote succes van onze nieuwe opleiding 'International Teacher Education for primary schools', gevestigd in Meppel, onze internationale pabo; uniek in de wereld.
Zo'n duizend studenten zijn deze week binnen NHL en Stenden begonnen met een deeltijdse of duale opleiding; een forse stijging.
Klaassen wenst ons allen - samen met onze nieuwe voorzitter van het College van Bestuur Erica Schaper - veel succes in het komende jaar en in de aanstaande constellatie van fusiehogeschool, en dan opent Leendert Klaassen dit studiejaar officieel en ... 'met vreugde'!
Inspirerende verhalen
Na de speeches zijn er zowel bij Stenden als bij de NHL diverse sprekers, inspiratiesessies en masterclasses waar iedereen aan deel kan nemen. Sprekers zijn bijvoorbeeld: Kees Klomp (over betekenisvol ondernemen), Bart van den Belt (over fluitend veranderen), paralympisch rolstoelbasketballer Paul Toes (over opkrabbelen na een tegenslag) en alumna Welmoed Sijtsma (van het NOS Jeugdjournaal, over presenteren)
Verder zijn er workshops over de nieuwe huisstijl, het merkverhaal, de merkwaarden en over het onderwijsconcept Design Based Education.
De feestelijke dag wordt afgesloten door een toost van het Gezamenlijk College van Bestuur en met een spetterend optreden van het Broken Brass Ensemble in de nieuwe centrale hal van Stenden Hogeschool.
Overal in de hogeschool staan de feestgebakjes, verwijzend naar de nieuwe huisstijl van de nieuwe hogeschool.
Fusiefeestgebak van NHL Stenden Hogeschool

Geen opmerkingen: