zondag 10 september 2017

Dubbel afscheid na jaren van trouwe vrijwilligersdienst

Vrijdag 8 september 2017
De regiocomitévoorzitter spreekt Roalah en Gerben toeAfscheidsdiner
Na vele jaren gemotiveerde en kundige inzet zullen twee gewaardeerde leden van het Regiocomité Fryslân van de VU-Vereniging vanavond afscheid nemen van hun regiocomitéwerkzaamheden. Dat afscheid vindt plaats in de bovenzaal van Café Wouters te Leeuwarden, waar het regiocomté gebruikelijk ook haar comitévergaderingen houdt.
Omdat ik jarenlang voorzitter van dit Friese comité ben geweest en in mijn bestuursjaren beide heren zijn aangetreden en we in die jaren zo aangenaam met elkaar hebben samengewerkt, zijn Durkje en ik door de huidige voorzitter van het Regiocomité Riet ten Hoeve uitgenodigd om vanavond aanwezig te zijn bij het afscheidsdiner, waarin de regiocomitéleden Gerben Stavenga en Roalah Leppink afscheid zullen nemen na zoveel jaren trouwe vrijwilligersdienst. Daar gaan wij graag naar toe, dus vanavond beleven we een fijne avond met elkaar in de bovenzaal van dit Leeuwarder café.

Wisseldiner
Om de ontmoeting ook optimaal gestalte te geven, wordt het een wisseldiner, waarbij de mannen tussen de dinergangen van plaats wisselen, opdat je gedurende de avond ook eens naast andere tafelgasten zit.
Tussen de dinergangen door wordt de tijd ook plezierig ingevuld door afscheidsspeeches. Zo luisteren we naar de toespraak van voorzitter Riet ten Hoeve, die de beide afscheidnemende bestuursleden met woorden van waardering en dank in het zonnetje zet, waarna regiocomitésectretaris Govert Geldof de beide heren een mooi boek en een persoonlijk getint getuigschrift kado geeft namens de Friese VU-regio en de VU-vereniging.

Reflectie met waardering
Gerben en Roalah maken ook gebruik van de gelegenheid om hun afscheidsspeech te presenteren, en als voormalig voorzitter mag ik ook nog de beide afscheidnemende regiocomitéleden toespreken, om te reflecteren op de goede jaren die we met zijn allen hebben beleefd, en om hen hartelijk te bedanken voor het vele en het goede dat zij beiden voor de VU-Vereniging in het algemeen en voor de Friese VU-regio in het bijzonder hebben gedaan.
Deze goede maaltijd, de waarderende speeches en de aangename tafelgesprekken zijn de ingrediënten bij uitstek voor een gezellige avond.

Geen opmerkingen: