donderdag 14 september 2017

Pelgrimeren met kinderen is leuk

Donderdag 14 september 2017
Jac Naus enthousiasmeert de Stenden-studentengroep van de keuzeminor 

Keuzeminor
Aan het begin van het nieuwe semester komt de studentengroep voor haar Keuzeminor Identiteitsontwikkeling bijeen bij de Opleiding tot leraar Basisonderwijs (ook wel Pabo genoemd) van Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Eén van de onderdelen van deze keuzeminor gaat over 'Pelgrimeren met kinderen'. Al twaalf basisscholen van de vereniging voor Christelijk Basisonderwijs (CBO) Noordwest Fryslân hebben zich aangemeld om in het lopende schooljaar mee te doen aan dit prachtige onderwijsproject.

Internationaal, intercultureel en innovatief
Pabo-docente Joanneke Kuipers van Stenden Hogeschool heeft vanmorgen de groep van 14 studenten bijeengeroepen voor een startbijeenkomst van deze keuzeminor.
Daarbij heeft ze Bas Brouwer en Jac Naus uitgenodigd, die namens het Nederlands Genootschap van Sint Jacob (het nationale pelgrimsgenootschap) het onderwerp over Pelgrimeren met kinderen zullen introduceren.
Dit onderwijsproject kent een internationale invalshoek en heeft ook interculturele aspecten, en bovendien is het de bedoeling dat het innovatief, vernieuwend moet zijn, ook gebruikmakend van eigentijdse media in een gedigitaliseerde wereld.

Pelgrimeren is leuk
Joanneke opent deze startbijeenkomst en geeft dan Bas Brouwer het woord, die namens de Stichting Santiago aan het Wad een korte inleiding verzorgt over het pelgrimageproject dat in 2018 in Fryslân zal draaien in synergie met Fryslân Kulturele Haadstêd 2018. De startplaats voor Nederlandse pelgrims Sint-Jacobiparochie zal volgend jaar tijdelijk de naam 'Santiago aan het Wad' dragen. In dat kader vindt ook dit onderwijsproject plaats.
Daarna krijgt Jac Naus het woord, die - als voormalig leerkracht in het speciaal onderwijs - enthousiast van wal steekt over pelgrimeren met kinderen. Zijn boodschap is: Pelgrimeren is leuk!
In dit onderwijsproject zullen kinderen leren dat wij allen pelgrim zijn in ons eigen leven, dat wij allemaal met onze eigen pelgrimstocht door het leven gaan.

Project met passie gebracht
Jac geeft aan te weten dat onze studenten moeten beginnen met theoretiseren in het kader van dit onderwijsproject, toch wil hij de studenten vandaag met enig pragmatisme enkele kapstokken meegeven, waaraan de diverse ontdekkingen van dit project te zijner tijd gehangen kunnen worden.
Zo gaat Jac Naus bijvoorbeeld nader in op:

  • Als je op weg gaat, moet je je voorbereiden. Hij verwijst naar geboorteverhalen en vertelt wat het vragen naar geboorteverhalen zoal met kinderen kan doen.
  • Welke weg ga jij in je leven? Laat kinderen bijvoorbeeld een tijdlijn maken; zelf heb je die wellicht al op Facebook. 
  • Je krijgt de rugzak van je leven. Welke kwaliteiten kreeg je mee van je ouders en van je grootouders. En hoe ontwikkel jij je talenten? Heb ook het lef om af en toe eens iets uit de rugzak van je leven te gooien. Hij verwijst naar de rol die een steen voor pelgrims onderweg kan betekenen.
  • Joanneke is jullie richtingwijzer in goud, en wie zijn er in je leven en opleiding nog meer die jou als trainer vormen?
  • Laat zien wie je bent. Jac noemt daarbij de functie van de Jacobsschelp als herkenningsteken voor pelgrims. Hij verwijst ook naar het werken met gespreksonderwerpenkaartjes onderweg.
  • Wees je ervan bewust dat je in je leven de hulp van anderen nodig hebt. Hij verwijst naar de pelgrimsstaf, waarmee veel pelgrims hun voettocht wandelen. Laat kinderen bijvoorbeeld hun eigen wandelstok maken van knotwilgentakken.
  • Dit pelgrimsproject geeft zin aan je leven.
  • Ervaar de stilte van de natuur. Leer stil te zijn, en houd er rekening mee dat kinderen veelal weinig weten van de natuur. 
  • Houd het vooral praktisch. Doe leuke dingen in dit project, met concrete opdrachten, en ontdek wellicht dat de kinderen vooral het wandelend pelgrimeren als het leukste onderdeel ervaren van dit pelgrimsproject.
  • Als studenten zullen jullie handvatten maken, die leerkrachten in het basisonderwijs nodig hebben om een dergelijk pelgrimsproject te draaien. Jac Naus: "Ga het niet alleen ontwíkkelen, maar ga de door jullie gemaakte lessen vooral ook zèlf geven!"

Geen opmerkingen: