zondag 17 september 2017

Iestdyk, in moai blokje om

Vrijdag 15 september 2017 
Woning op een oude terp aan de Iestdyk van FeinsumTerpenland
Onze vrijdagavond begint met een korte avondwandeling nabij Feinsum.
Vanaf de Holdingawei gaan we via de Feinsumer Brêge van de Hege Hearewei over de Feinsumer Feart, om daarna de eerste afslag te nemen, die van de Iestdyk.
Dat we hier in een terpengebied wandelen, valt direct al op bij de eerste woning die we een eindje verderop op een oude terp zien staan langs de Iestdyk.
Voorbij een ruime bocht in de Iestdyk slaan we rechtsaf, om over de spoardyk weer terug te lopen naar de Holdingawei in Feinsum.
'In moai blokje om'.

Geen opmerkingen: