maandag 18 september 2017

Ingebruikname

Maandag 18 september 2017


Nieuwbouw
Als je iets goeds neerzet, hoef je er meestal niet al te veel om heen te organiseren, want dat loopt 'het' vanuit zichzelf wel als een trein.
Afgelopen zomer zijn de verbouw en uitbreiding van het onderwijsgebouw van Stenden Hogeschool in Leeuwarden gerealiseerd. In deze nieuwbouw is veel aandacht geschonken aan ontmoeten en werken in kleinere groepen. Er zijn ateliers gekomen, kleine overlegruimtes, en in de openbare ruimtes is een grote diversiteit aan pauze- en werkplekken gerealiseerd.

Ontmoetingsplekken
Als het zo praktisch is en zo mooi, hoef je de ingebruikname daarvan niet te organiseren, want onze studenten en medewerkers vinden hier heel gemakkelijk hun weg en werkplek.
Overleggen, individueel werken in de electronische leeromgeving en in groepen samenwerken, al dan niet met een kop koffie met iets lekkers erbij; het is hier allemaal mogelijk, en er wordt zo vlak na de opening al volop en dankbaar gebruik van gemaakt.

Onderwijzen en leren
Als je als hogeschool het onderwijs goed organiseert en faciliteert, komt het leren als vanzelfsprekend wel op gang en is dan niet meer te stoppen.

Geen opmerkingen: