zondag 24 september 2017

Proefvisitatie voor Master Educational Leadership in Leeuwarden

Dinsdag 19 september 2017
Plenaire terugkoppeling van de auditbevindingenToets Nieuwe Opleiding

Voor een nieuw op te starten HBO-Master-opleiding dien je voorafgaand aan de start accreditatie aan te vragen bij de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie, die als bijzonder bestuursorgaan uitgaat van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap.
Een lang en intensief voorbereidingstraject gaat aan de start van zo'n nieuwe opleiding vooraf.
Eén van de stappen die daartoe moet worden doorlopen, is de visitatie van de opleiding, door een auditpanel van onafhankelijke, gezaghebbende experts, die kunnen beoordelen of de geplande opleiding voldoet aan de accreditatiecriteria, waaraan een nieuwe opleiding voor de Nederlandse wet dient te voldoen.

Proefvisitatie
Ter voorbereiding op zo'n visitatiedag organiseren we binnen Stenden Hogeschool altijd een voorbereidingsdag, een zogenoemde proefvisitatie, die je kunt beschouwen als een soort generale repetitie, waarbij we samen met een proefauditpanel bekijken of er nog enkele puntjes op de i moeten worden gezet, alvorens we de officiële visitatie doorlopen.
Vandaag vindt zo'n proefvisitatie plaats voor de opleiding Master Educational Leadership.
Een proefpanel dat is samengesteld uit interne en externe experts beoordeelt vandaag alle gereedzijnde opleidingsdocumenten, en gaat achtereenvolgens in gesprek met de verschillende stakeholders van de opleiding, waaronder het managementteam, de docenten, de leden van de diverse borgingscommissies, en ook vertegenwoordigers vanuit het werkveld waarvoor deze opleiding gaan opleiden.

Plenaire terugkoppeling
Aan het eind van deze dag verzorgt het proefvisitatieteam een plenaire terugkoppeling voor alle deelnemers van deze auditdag, en voor alle anderen die ook belangstelling tonen voor de resultaten van deze auditdag. In zo'n terugkoppeling presenteert de voorzitter van het proefvisitatiepanel een serie Tops & Tips, die de medewerkers van de opleiding helpen om het toch nog weer iets beter en mooier te maken. Binnenkort zal van deze dag door het auditteam ook nog een auditrapport worden gepubliceerd, waarmee de medewerkers van deze nieuwe opleiding aan de slag kunnen om de laatste voorbereidingen te treffen voor de officiële visitatie die aanvang volgend jaar zal gaan plaatsvinden.

Geen opmerkingen: