woensdag 4 januari 2017

What are your plans?

Woensdag 4 januari 2017
De cover van de jaarkalender 2016-2017

Start nieuwe collegejaar
In september 2016 begon binnen Stenden Hogeschool het nieuwe hogeschooljaar 2016-2017. Na de zomervakantie kwamen studenten en medewerkers uit alle windstreken, vanuit alle werelddelen weer bijeen om samen een nieuw collegejaar op te starten.
Niet alleen de lesroosters dienen dan tijdig beschikbaar te zijn, maar ook de overall jaarkalender voor het nieuwe collegejaar. Een nauwgezet proces van plannen en afstemmen heeft er voorafgaand toe geleid dat de 'Academic Calender 2016-2017' voor het nu inmiddels vier maanden lopende collegejaar tijdig beschikbaar is.

Academic Calender 2016-2017
De Academic Calender van Stenden University of Applied Science verscheen weer in diverse uitvoeringen, waaronder deze kleine kalender op zakformaat. De kalenders liggen op veel plekken in de hogeschool, om ze mee te nemen voor gebruik in het actuele hogeschooljaar. En uiteraard is de meer gedetailleerde versie van deze jaarkalender tijds- en plaatsonafhankelijk ter inzage via ons intranet IStenden. Het is voor alle studenten en medewerkers een onmisbaar document om je studie en/of werkzaamheden zo goed en efficiënt mogelijk te plannen.

Content
In één oogopslag vind je voor alle vijf moduulperiodes onder andere welke de onderwijs-, studie- en toetsweken zijn, wanneer het hogeschoolgebouw gesloten is of gewijzigde openingstijden heeft, wanneer de moduulroosters gepubliceerd worden, wanneer de bijzondere feestdagen en schoolvakanties en de bijzondere hogeschoolactiviteiten zijn, en ook de uniforme lestijdentabellen van alle vijf Nederlandse hogeschoolvestigingen is overzichtelijk vermeld.

What are your plans?
Deze Academic Calender 2016-2017 van Stenden Hogeschool kreeg voor dit lopende collegejaar als passende titel mee: 'What are your plans?'

Geen opmerkingen: