maandag 2 januari 2017

Nabranders op Broekster Brink

Zondag 1 januari 2017 - Nieuwjaarsdag
Hete resten van een koude nachtTraditie

In het Friese Broeksterwâld is het al jaren te doen gebruikelijk dat op het moment van de jaarwisseling op het centrale dorpsplein - de Brink - een groot nieuwjaarsvuur wordt ontstoken, om het feestelijke karakter van de jaarwisseling vurig kracht bij te zetten.
Als iedereen elkaar in huiselijk kring een gelukkig nieuw jaar heeft gewenst, en dat buiten op straat bij buren en kennissen nog een vrolijk vervolg krijgt bij het knal- en siervuurwerk, wordt het zo langzamerhand wel de hoogste tijd om naar de Broekster Brink te lopen, om daar de andere dorpsbewoners ook een voorspoedig nieuw jaar te wensen.

In vuur en vlam
Een groep jonge dorpelingen is op Oudejaarsdag al uren aan het werk geweest om alle voorbereidingen te treffen voor een zo veilig mogelijk groot pleinvuur.
Op de klinkerbestrating van het plein wordt een laag zand gestort, waarop twee grote ijzeren containers worden geplaatst, die volop worden gevuld met allerlei soorten brandhout, torenhoog.
Het resultaat van 24.00-00.00 uur op het moment van de jaarwisseling is dat een grote vuurhaard op de Broekster Brink aanwakkert, waar de dorpsbewoners met zijn allen gezellig rondom gaan staan.
Een uur later wordt de bar van het plaatselijke dorpshuis aan de Brink geopend, en dan zijn de door vuur en vlam gedroogde kelen klaar voor alle vormen van vreugdedronk.
Ondertussen schalt ook de muziek van de jongelui uit de luidsprekers op het dorpsplein, en wordt de jaarwisseling eendrachtig gevierd.

Over A en B zeggen
Als de nacht voorbij is, rest op het midden van het dorpsplein bij het ochtendgloren nog het licht brandende en nasmeulende restant van dit jaarlijkse Broekster vreugdevuur. Dat moet natuurlijk worden opgeruimd, en als je als dorpsjeugd op Oudejaarsdag A hebt gezegd, zou je de volgende dag op Nieuwjaarsdag toch eigenlijk ook B moeten zeggen, en de boel gaan opruimen.
Ook dat komt hier wel goed, want als Durkje en ik vanmiddag in Broeksterwâld arriveren om haar ouders en naaste familie een gezegend nieuw jaar te wensen, zijn enkele Broekster jongeren al druk in de weer om de restanten van het feestvuur op te ruimen.
Met een shovel worden de verbrande resten van het wegdek geschraapt en in de twee ijzeren container gedumpt, waarna de containers terzijde worden gezet om ook de smeulende en rokende rotzooi onder en tussen de containers nog op te ruimen.
Als de Brink weer leeg en schoon is, kan die weer veilig worden gebruikt voor het doorgaande verkeer.

Geen opmerkingen: