zondag 25 december 2016

Kerstviering 2016 in Feinsum

Zaterdag 24 december 2016 - Kerstavond
Hindrik Liemburg vertelt in de Kerstviering in de Sint-Vituskerk van FeinsumHenkie fan de Polderdyk in de kerk

Reeds enkele jaren wordt de Britsumer Hindrik Liemburg - als verhalenschrijver ook wel bekend als 'Henkie fan de Polderdyk' - hier en daar uitgenodigd om tijdens bijeenkomsten zijn verhalen te vertellen, die veelal zijn gebaseerd op zijn eigen levensgeschiedenis en op zijn ervaringen van alledag. Dat Liemburg daar zorgvuldig mee omgaat, blijkt wel uit het feit dat hij mij bij tijd en wijle vraagt om zijn toespraak te checken op verantwoord taalgebruik indien het gaat om presentaties die hij in religieuze settings verzorgt. Zo kreeg ik al in juli 2016 zijn kersttoespraak voor vandaag toegezonden, met daarbij de vraag of het verantwoord is dit zo te verwoorden tijdens de kerstviering die vanavond wordt gehouden in de 13e eeuwse dorpskerk van het Friese Feinsum. Bij het doorlezen bleek mij al snel dat hij zich geen zorgen hoeft te maken over de vraag of het kerkvolk zich aan zijn vaak ook humoristische uitspraken zal storen; dat zit echt wel goed bij Henkie fan de Polderdyk, dus je hoeft je daar geen zorgen over te maken.

Een warm welkom van Dorpsbelang Feinsum
Enkele weken geleden waren Durkje en ik op kennismakingsbezoek bij onze aanstaande buren in Feinsum. Met de familie Grijpstra kwam in ons gesprek aan de orde dat de plaatselijke vereniging 'Dorpsbelang Feinsum' jaarlijks een kerstviering organiseert op de kerstavond in de Feinsumer Sint-Vituskerk; of we het wellicht leuk zouden vinden om daarbij aanwezig te zijn; van harte welkom, en dan kun je alvast kennis maken met de Feinsumers.
Die uitnodiging hebben we van harte aangenomen, want dit is natuurlijk de gelegenheid bij uitstek om op een aangename wijze alvast eens iets te ervaren van de Feinsumer dorpsgemeenschap.
Daarom zijn Durkje en ik vanavond met Baukje & Rauke naar Feinsum gereden om hier vanavond samen met onze aanstaande dorpsgenoten de kerstnacht voorafgaand aan het Kerstfeest te vieren.

Kerstsamenzang in de Sint-Vituskerk
IJzeren rijplaten in de wegberm maken het mogelijk dat er voldoende parkeergelegenheid is bij de kerk in het midden van het dorp, en we hoeven maar op het licht van het lichtsnoer af te lopen om samen met de vele Feinsumers naar de ingang van de kerk te lopen. Binnen is het zo goed mogelijk verwarmd, doordat de grote kachel in het midden vanmorgen al is aangestoken. De kerk is versierd met kerstgroen en de kerkbanken zitten al behoorlijk vol met bezoekers, jong en oud, al dan niet regelmatige kerkgangers, een grote doorsnede van het dorp, want de kerkzaal loopt vol. Er moeten nog stoelen bij komen om iedereen een zitplaats te bieden.
Aan de noord- en zuidmuur hangen twee oude tekstborden van de kerk, die op kunstige wijze zijn gedecoreerd en beschreven met de liturgie van deze kerstviering, De orde van dienst op de kerkbanken vermeldt het programma en ook alle liedteksten, voor de samenzang van de welbekende kerstliederen.
Als het fanfarekorps 'Crescendo' van Feinsum/Hijum binnenkomt, gaat de kerstviering van start met het welkom heten van alle gasten en medewerkers, verzorgd door Jitze Grijpstra, de voorzitter van Dorpsbelang Feinsum.

Us wrâld, ús lân, ús doarp, ús stoel
Nadat Crescendo haar intro heeft gespeeld, zingen we onder begeleiding van het fanfare-korps het lied 'Komt allen tezamen' in samenzang.
Daarna volgen enkele mooie muziekstukken van Crescendo als muzikaal intermezzo. Blaasmuziek is prachtige muziek om de kerstsfeer te creëren en te versterken, zo blijkt.
En dan is het aan Liemburg om zijn vrije kerstverhaal te vertellen. Hij neemt de microfoon mee en dan begint Hindrik Liemburg met zijn kersttoespraak vanaf de preekstoel aan de zuidmuur van de kerk.
In zijn toespraak staan 'stoelen','wol-breiwerk' en 'verbroedering' centraal. We luisteren naar jeugdherinneringen en eigen bespiegelingen over de stoel van 'heit & mem' in de kamer thuis, de wollen handschoenen, mutsen en sjaals van de zondagschool, de wankele stoel/positie van de dorpsdominees van voorheen, en tussendoor en uiteindelijk over Verbroedering.
Dat wij allen als elkaar liefhebbende 'broeders en zusters' zouden moeten samenleven op deze wereld, in ons land, en bovenal ook in ons dorp, is de missie die als een rode draad door de kerstboodschap van Hindrik Liemburg doorloopt, zo wordt tijdens zijn 'verhaal' wel duidelijk. Een mooie boodschap van 'Henkie fan de Polderdyk', waarmee we het Kerstfeest met zijn allen in kunnen gaan, en waarmee we voort kunnen, ook na het Kerstfeest, en na de jaarwisseling, in alweer een nieuw jaar.
We beantwoorden het kerstverhaal met samenzang:
'Stille nacht, heilige nacht!
Vreed' en heil wordt gebracht
aan een wereld, verloren in schuld;
Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen, Gode zij eer!

Feliz Navidad 
De fanfare Crescendo speelt ook daarna wederom de sterren van de hemel, prachtige kerstmuziek, krachtig gebracht, waaronder ook het welbekende 'Feliz Navidad', waarbij je als aanwezige zelf mag invullen: Zalig Kerstfeest, prettig kerstfeest, vrolijk kerstfeest, of wat dit wellicht anders nog (meer) voor jou betekent.
Het hartelijk applaus na de uitvoering van elk muziekstuk spreekt boekdelen: de muziek en de presentatie wordt bijzonder gewaardeerd door de kerkgangers.
De voorzitter van Dorpsbelang bedankt de fanfare en de spreker, en nodigt alle aanwezigen uit voor de gezellige nazit.
We sluiten deze kerstsamenzang-bijeenkomst af door staande het 'Ere zij God' te zingen, en daarna wordt de warme chocolademelk, de warme Glühwein en het dienblad met de kerstkransjes de kerkzaal in gedragen, waarna iedereen onder het genot van deze kersttraktatie nog gezellig blijft napraten. Dan blijkt ook maar weer hoe waarde(n)vol het is dat je als broeders en zusters samenleeft, Daar wil je toch graag bij horen; daar wil je toch graag bij zijn?

Geen opmerkingen: