zaterdag 31 december 2016

Eerste deel nieuw spoorpad van Stiens richting Leeuwarden

Donderdag 29 december 2016 
Over het nieuwe spoorpad passeren we het voormalige treinstation van StiensLang gewacht, en toch gekomen
Je moest er even op wachten, maar dan heb je ook wat.
Eind vorige week is dan eindelijk het nieuwe spoorpad tussen Stiens en Leeuwarden opengesteld.
Over het voormalige spoortracé tussen dorp en stad is in de afgelopen maanden een pad geasfalteerd, dat voor wandelaars en fietsers is opengesteld voor de directe verbinding van Stiens naar Leeuwarden, met op diverse plekken mogelijkheden om op de opeenvolgende kruisingen met oude wegen en paden het fietspad vanuit de tussenliggende dorpen en steden op te gaan of het daar te verlaten.
Tijdens de asfalteringsweken maakten fietsers en wandelaars direct al gebruik van het nieuwe pad, ondanks het feit dat het geasfalteerde pad volgens de inrij-verbodsborden aangaven dat passage nog niet was toegestaan en - voor wie dat wel deed - dat het inrijden geheel voor eigen risico zou zijn.
Maar eind vorige week waren op de gevaarlijke kruisingen slalomhekken geplaatst om de snelheid er uit te halen op plekken waar het nieuwe spoorpad bestaande wegen gevaarlijk kruist. En toen dan ook nog het inrijverbod was opgeheven, was het hek bij wijze van spreken van de dam, want vanaf dat moment wordt er al veel en dankbaar gebruik gemaakt van dit - ook mooi gelegen - nieuwe asfaltpad voor wandelaars en fietser.

Positieve reacties via social media
Via Facebook circuleerden er in de afgelopen dagen al verschillende reacties op het nieuwe pad, van heel mooi, en let vooral goed op bij het oversteken van gevaarlijke kruisingen, en wat prachtig om ons dorp Stiens weer eens vanuit een heel ander perspectief te zien en te doorkruisen.
Het pad is voldoende breed, zodat fietsers en wandelaars bij het passeren elkaar voldoende ruimte kunnen geven, en het zicht is uitstekend, omdat het spoorpad nauwelijks slingert, wat spoortrace's eigen is.
Voorzover mij bekend heeft het spoorpad nog geen straatnaam gekregen, en als dat zo is, zal het pad vast en zeker nog wel een Friestalige 'spoorse straatnaam' krijgen.

Nieuw perspectief in Stiens
Durkje en ik nemen de proef op de som, en gaan vanmorgen het eerste deel van het spoorpad bewandelen. We lópen de nieuwe route, want dat geeft ons vanwege de lage snelheid alle tijd om onderweg ook kennis te nemen van de zo geheel nieuwe perspectieven van waaruit je je eigen dorp als het ware met nieuwe ogen kunt bekijken.  
Het vriest niet, maar de stevige wind maakt het buiten wel echt koud, in het Fries noemen we dat ook wel 'wetterkâld". De dunne mist ligt als een zachte deken over Stiens en omstreken, hetgeen de omgeving waar we doorheen wandelen een lichtgrijs dromerig imago geeft.

Spoorpad van Spoarbuert tot Menno van Coehoornwei
We beginnen bij het begin van het spoorpad, ter hoogte van de Spoarbuert in Stiens. Daar zien we dat het stukje spoortracé tussen de Lege Hearewei en de Spoarbuert (nog) niet is meegenomen in dit nieuwe spoorpad. Die strook van het voormalige spoortracé ligt nog braak.
Achter de immense ZOS-aardappelloodsen en langs het mechanisatiebedrijf van Mollema lopen we naar de voormalige spoorwegovergang van de Truerderdyk, één van de oude uitvalswegen van ons dorp, richting 'Stienzer Aldlân'.
Daar steken we de Truerderdyk over en dan wandelen we al spoedig langs het oude stationsgebouw van Stiens.
Tussen de sportvelden links en het voormalige spooremplacement rechts gaat het dan verder naar de spoorwegovergang van de Pim Mulierwei. Ook die steken we over, en dan gaat het alsmaar verder in de richting van de Stienzer Feart.
Hier is een geheel nieuwe brug over de vaart gelegd, die rust op de oude bruggenhoofden van de voormalige spoorlijn tussen Leeuwarden en Stiens.
Tussen de velden door lopen we dan over het nieuwe hooggelegen pad, totdat we arriveren bij de kruising van het spoorpad met de Menno van Coehoornwei.
Hier verlaten we het pad linksaf, om over de Menno van Coehoornwei richting Britsum weer terug te lopen naar onze Stienser woonwijk Aldlân.

Geen opmerkingen: