zondag 27 november 2016

Nijkleasterbestuur weer bijeen in Jorwert

Donderdag 24 november 2016 
Herfstpresentatie op De Ferdjipping van Nijkleaster in JorwertOp De Ferdjipping
Als bestuur van Stifting Nijkleaster komen we vanavond weer bijeen in de Sint-Radboudkerk van Jorwert. We vergaderen vandaag op de bovenverdieping van de kerk, op de zogenoemde Ferdjipping. In een hoek van deze bovenkamer ligt op de glazen vloer een presentatie van vruchten, die ons de tijd van het jaar leert.
Nadat we terug hebben geblikt op de resultaten van onze vorige bestuursvergadering, volgt een overzicht van allerlei activiteiten vanuit de Kleasterried van Nijkleaster.

Dromen kunnen ooit werkelijkheid worden, toch?
Vanavond staat onze zoektocht naar een permanentie locatie van onze pioniersplek centraal. Allerlei planvormingszaken omtrent de locatie, huisvesting, doelen & middelen, financierings- en exploitatiemodellen worden uitgebreid met elkaar besproken,
Uiteraard staan en gaan aspecten van spiritualiteit voorop, maar we moeten vooral ook de zakelijke belangen goed in beeld houden, want de verkrijging van de benodigde financiële middelen zullen van doorslaggevende betekenis zijn om onze dromen omtrent een nieuw Fries protestants klooster ooit eens te realiseren.
Wij hebben onze droom en ook een stip op de horizon, en waar komt onze hulp vandaan?

Geen opmerkingen: