zaterdag 26 november 2016

Presentatie Groene Bijbel van het Nederlands Bijbelgenootschap

Woensdag 23 november 2016 
Het panel bij de aanbieding van de Groene BijbelDe groene boodschap
Vandaag presenteert het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) de Groene Bijbel. Dit is een speciale editie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV, 2004), die is gedrukt op gerecycled bijbelpapier. Een daartoe gehouden inzamelactie van oude Bijbels leverde indertijd meer dan honderdduizend te recyclen Bijbels op. Zo konden van oude Bijbels weer nieuwe Bijbels worden gemaakt.
De Groene Bijbel is een initiatief van het NBG. Deze nieuwe Bijbel-uitgave kwam tot stand in samenwerking met uitgeverij Royal Jongbloed uit het Friese Heerenveen en met een aantal christelijk-groene organisaties en deskundigen.
NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf over deze nieuwe Bijbel: "Met deze editie laten we zien dat de Bijbel een inspiratiebron is voor een 'groen', duurzaam leven. Ook hopen we dat meer mensen door deze uitgave de relevantie van de Bijbel zullen ervaren."
In de Groene Bijbel zijn 1.684 bijbelteksten over natuur en duurzaamheid groen gemarkeerd. Met die teksten wil het NBG de bijbellezer een spiegel voor houden, want deze bijbelteksten leren ons dat de Aarde een geschenk van God is. Wij hebben de Aarde in bruikleen en zijn verantwoordelijk voor het verstandig gebruik van de Aarde. De Bijbel laat ons ook zien hoe we de Aarde leefbaar houden, niet alleen voor onszelf, maar ook voor alle volgende generaties die de Aarde zullen bewonen.

Maurits Groen
Inspiratie en verdieping in groen
Naast de gehele bijbeltekst bevat de Groene Bijbel onder andere portretten, artikelen, natuurfoto’s en citaten; allemaal stof tot verwondering, verdieping en ter inspiratie. In de Groene Bijbel vind je ook portretten van 22 Nederlanders die vanuit hun geloof duurzaam leven, zoals weerman Reinier van den Berg, ChristenUnie-kamerlid Carla Dik, franciscaan Guy Dilweg en missionair pionier Bettelies Westerbeek.
Verder bevat deze nieuwe Bijbel-editie artikelen van deskundigen uit nagenoeg alle kerkelijke tradities. Die experts lichten toe wat de Bijbel kan bijdragen aan de discussie over duurzaamheid. Daarmee wordt de kloof tussen de bijbeltekst en onze tijd overbrugd. Schrijvers van deze artikelen zijn onder meer hoogleraar milieukunde Jan Boersema, theoloog Erik Borgman, econoom Johan Graafland en de Engelse nieuwtestamenticus Tom Wright.

Marc van den Tweel
Dat de Groene Bijbel vrucht mag dragen
Alle gasten worden vandaag namens het NBG en Royal Jongbloed welkom geheten in de Metaal Kathedraal te Utrecht door NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. Buitenwerf in zijn inleidende woorden: "We hopen dat deze Bijbel mensen helpt bij het vervullen van hun groene missie, dat deze groene dimensie zal bijdragen aan de relevantie van de Bijbel, dat deze Groene Bijbel vrucht zal dragen."
NBG-Hoofd Uitgeven Stefan van Dijk vertelt in zijn inleiding dat de Bijbel is geschreven in de tijd dat de natuur een bedreiging vormde voor de mens, en dat deze Groene Bijbel nu verschijnt in de tijd dat de mens een bedreiging vormt voor de natuur.

Mgr. Gerard de Korte
Paneldiscussie
Als aanloop naar de aanbieding van de Groene Bijbel nemen de volgende vijf panelleden plaats op het podium voor een paneldiscussie met gespreksleider Embert Messelink: PKN-voorzitter Karin van den Broeke, Maurits Groen (de nummer 1 van de Duurzame Top 100 in 2015), bisschop Gerard de Korte, Marc van den Tweel (directeur van Natuurmonumenten) en rabbijn Awraham Soetendorp.
Dan volgt een boeiend panelgesprek over de Bijbel, geloof, over duurzaamheid en zorg voor de Schepping.

Awraham Soetendorp
Over groen gesproken
Enkele uitspraken van dit gesprek:

 • De liefde van God motiveert mij om de natuur, om de Schepping lief te hebben.
 • De Bijbel begint met de natuur, dan komen de dieren, en dan pas de mens, in die volgorde (Soetendorp).
 • De Bijbel zegt ook iets over natuurbehoud en natuurontwikkeling.
 • Soetendorp, geboren in de Tweede Wereldoorlog: "Ik heb niet de luxe van de wanhoop".
 • Als kroon op de Schepping hebben we als mens ook een hele grote verantwoordelijkheid gekregen (De Korte).
 • Om meer mensen mee te nemen in duurzaam (samen)leven, heb je democratische dwang, wetgeving nodig. 
 • Je dient God door goed om te gaan met Zijn Schepping.
 • Ik zie graag dat de kerken het leiderschap nemen om te praten over natuur en duurzaamheid (Groen).
 • Je overwint weerstand niet door te vechten, maar door met iets beters te komen.
 • God vraagt ons de balans over te laten slaan naar samenwerking.
 • Hebben we een gesel nodig? Of gestrengheid? Laten we appelleren aan hoop, want dat doet de Bijbel ook.
 • We moeten op aarde alles beter verdelen; laten we als stip op de horizon van het jaar 2050 maar een Bijbels jubeljaar maken, een jaar waarin ieder mens in vrede en gerechtigheid kan leven, in eenheid met de natuur (Soetendorp).


Karin van den Broeke
Van donkergroen naar lichtgroen
Deze paneldiscussie wordt afgesloten met het door de NBG-voorzitter aanbieden van de eerste vijf exemplaren van de Groene Bijbel aan de op het podium zittende vijf panelleden.
Het laatste deel van dit programma wordt verzorgd door Timzingt. Als een ware nar neemt hij een en ander omtrent duurzaamheid, groen leven en gezonde voeding op de hak. Dergelijke zelfspot zoals hier en nu in een cabareteske sfeer omtrent de groene kerkmens is ter onderbreking of als afsluiting van een serieus programma een gebruikelijk instrument om na alle serieuze gesprekken weer enigszins te relativeren, hier als overgang naar de afsluiting met een drankje en een hapje in een meer informele setting.

Geen opmerkingen: