zondag 30 oktober 2016

Evalueren & besturen in Bestuursvergadering Stifting Nijkleaster

Maandag 24 oktober 2016 
Starten in de Sint-Radboudkerk van Nijkleaster

Vier de stilte vooraf

In de Sint-Radboudkerk van Nijkleaster komen we vanavond als stichtingsbestuur van de Stifting Nijkleaster bijeen in Jorwert.
Deze bestuursvergadering is in drie delen opgebouwd.
We beginnen - op gebruikelijke wijze - met een korte viering in een kring, in het koor van deze eeuwenoude Friese dorpskerk.  

Bestuursevaluatie
Het tweede deel van deze bestuurdersbijeenkomst is de jaarlijkse zelfevaluatie van ons stichtingsbestuur. Conform ons evaluatieprotocol maken we een ronde langs alle bestuursleden, waarbij wij allemaal onder andere reflecteren op het functioneren van ons allen als bestuursleden en als bestuur als geheel. We focussen daarbij bijvoorbeeld op onze kerntaken, op ons profiel, op onze betrokkenheid en op onze verhouding met onder andere medewerkers, vrijwilligers en met externe relaties. Alle inbreng wordt vanavond verzameld teneinde in tweede instantie te worden gebruikt om ons bestuurlijke functioneren nog verder te vervolmaken. Het kan immers altijd beter en altijd mooier, dus daar gaan we voor.

Bestuurszaken
Daarna ligt er nog een gevarieerde vergaderagenda ter tafel, met onder andere onderwerpen vanuit de Kleasterried, over de doorontwikkeling van Nijkleaster als klooster, over alle activiteiten van het komende weekend rondom onze vierde Jaardag van Nijkleaster, en ook de uitbreiding van onze assurantieportefeuille komt aan bod.
We zien met belangstelling uit naar het komende Kleaster-weekend, waarin we van start gaan met een speciale expositie van de kunstwerken van de Friese kunstenaar Jentsje Popma, die zijn atelier met alles wat daarin was schonk aan Nijkleaster, om zo een bijdrage te leveren aan de opbouw en doorgroei van onze pioniersplek Nijkleaster. We zijn natuurlijk heel erg benieuwd hoeveel belangstellenden komend weekend langs zullen komen om deze bijzondere tentoonstelling van keramiek, glaskunst en schilderkunst te bewonderen, maar gezien het feit dat het werk van de Friese kunstenaar Jentsje Popma geliefd is, gaan we ervan uit dat we veel belangstellende gasten zullen ontvangen tijdens deze expositie, die ook een eerbetoon is aan de onlangs 95 jaar geworden Jentsje Popma.

Geen opmerkingen: