zondag 30 oktober 2016

Interview over bijbelwerk van NBG bij Radio Middelsé in Stiens

Donderdag 27 oktober 2016 
Vanuit de regiekamer zicht op de radiostudio
Kerk & Bijbel centraal op de regionale omroep 
Ruim een week geleden werd ik door radiopresentatrice Joukje Deelstra gevraagd of ik weer eens in de studio van Radio Middelsé op bezoek wilde komen; deze keer voor een radio-interview over het bijbelwerk het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). Als bestuurslid van het NBG zou ik vast wel het een en ander kunnen vertellen over het vele en goede bijbelwerk dat het NBG verzet in binnen- en buitenland.
Tegen 18.00 uur ben ik in het studiogebouw te Stiens, waar de radio-uitzending even na zes uur live in de lucht gaat. Vanuit de regieruimte kijk ik vooraf nog naar de beide presentatrices Roelie Groenewoud & Joukje Deelstra, die bij toerbeurt de nieuwsberichten van hun programma 'Tsjerke yn Beweging' presenteren. Na het bijbelverhaal van Roelie voor de jonge luisteraars ben ik aan de beurt om na een muzikaal intermezzo het radiovraaggesprek met Joukje in de studio aan te vangen.

20 minuten over bijbelwerk in Nederland en internationaal 
Presentatrice Joukje Deelstra heeft zich terdege voorbereid op dit radio-interview, want in de ongeveer 20 minuten die die vraaggesprek duurt, passeert een groot aantal onderwerpen de revue. Zo spreken we onder andere over het NBG als werkorganisatie van beroepskrachten en vrijwilligers, over het binnenland- en buitenlandwerk, over vrijwilligerswerkbeleid, over de recent gepubliceerde bijbelversies zoals de Samenleesbijbel, het bijbelverspreidingsproject in Wit-Rusland, het succesvolle NBG-kinderblad Alef, de nieuwe 'Groene Bijbel' die binnenkort zal worden gepubliceerd. dat de Bijbel onlangs de prijs won als het 'Belangrijkste Boek van Nederland', en - iets dichter bij huis - het feit dat The Passion op 13 april 2017 in Leeuwarden zal zijn, en we spreken ook over het bijbelwerk van de plaatselijke werkgroepen van het NBG in de regio, waaronder ook de werkgroep Stiens en omstreken. Ook de Bijbelzondag van komende zondag met als thema 'Vier je Bijbel' komt aan de orde.

De Bijbel als het belangrijkste boek dat je aanspreekt
In rap tempo beantwoord ik de interviewvragen, met als resultaat dat we in de afgelopen twintig minuten toch een heel uitgebreid en mooi beeld hebben kunnen schetsen van het belangrijke bijbelwerk dat het NBG jaar in jaar uit kan verrichten, eveneens jaar in jaar uit gesteund door al die leden en donateurs die elk jaar weer bereid zijn om hun financiële bijdrage aan het NBG beschikbaar te stellen, om de bijbel onder andere te vertalen, te publiceren en te verspreiden, en om ervoor te zorgen die die Bijbel mensen ook aanspreekt.

Bijbelzondag voor het belangrijkste boek
De Bijbel zal a.s. zondag in het kader van de nationale Bijbelzondag weer centraal staan in heel veel kerken in Nederland, en dan mag je er ook best even bij stilstaan dat de Bijbel als 'boek der boeken' in de nationale verkiezing terecht is uitgeroepen tot het Belangrijkste Boek van Nederland. Dat belangrijkste boek gun je toch ook ieder ander, en dat is nu één van de zaken waar het NBG met al haar werknemers en vrijwilligers dag in dag uit, en jaar in jaar uit zo bevlogen en met enthousiasme aan werkt. Daarmee komt de Bijbel voor jou en mij, en voor ieder ander heel dichtbij.

Geen opmerkingen: