woensdag 14 september 2016

Stichtingsbestuur Nijkleaster wederom bijeen in Jorwert

Dinsdagavond 6 september 2016 
In de Sint-Radboudkerk van Nijkleaster te JorwertVoorbij het geraas van ons bestaan

Nu het zomerreces weer voorbij is, komen we ook als bestuur van de Stifting Nijkleaster weer bijeen. Deze bestuursvergadering begint zoals te doen gebruikelijk in het koor van de Sint-Redbadtsjerke van Jorwert, de kerk waarin Nijkleaster momenteel als pioniersplek is gehuisvest. Met een korte viering openen we hier onze bestuursbijeenkomst. We zingen een lied uit Taizé. De eerste tien verzen van de Bergrede wordt gelezen, en na een moment van stilte bidden we onder andere de woorden:
Eeuwige God, in het geraas van ons bestaan
en de drang tot leven
spreken we U aan: .....
Eeuwige God, reis mee met ons, pelgrims door laagland.
Geef adem om voort te gaan.
Voordat de viering wordt afgesloten met de heenzendingswoorden van pionierspredikant Hinne Wagenaar zingen we nogmaals het Taizé-lied 'Bless the Lord' of 'Loofje God' of 'Prijs de Heer'. 

Bestuurszaken
In de bestuursvergadering blikken we onder andere aan de hand van de notulen terug op wat er in het afgelopen zomerseizoen is gebeurd en gedaan. Vanuit de Kleasterried krijgen we een rapportage over de voortgang van de Nijkleaster-activiteiten. We bereiden de jaarlijkse bestuursevaluatie voor en dan passeren verschillende huisvestingszaken de revue. Ook de tentoonstelling van de kunstwerken van de Friese kunstenaar Jentsje Popma wordt besproken in het kader van het Nijkleaster-weekend eind oktober 2016, waarin we ter gelegenheid van de aanstaande 95e verjaardag van deze kunstenaar willen laten zien welke werken Jentsje Popma heeft geschonken aan Nijkleaster, om die te verkopen ten behoeve van het werk van Nijkleaster. En uiteraard kijken we dankbaar en tevreden terug op het geslaagde Retraite-weekend dat we vorig weekend mochten meemaken als bestuur en Kleasterried van Nijkleaster in Retraite-centrum De Spil in Maarssen.

Geen opmerkingen: