woensdag 14 september 2016

Spoortracé wordt fiets-wandelpad

Woensdag 7 september 2016 
Fiets- en wandelpad in aanleg vanuit Cornjum
Lang gewacht ...
Het duurt even, maar dan krijg je ook wat. De laatste trein over het oude spoortracé van Stiens naar Leeuwarden was bij wijze van spreken nog maar net gearriveerd in Leeuwarden, of in Stiens en omstreken werd al gesproken over de mogelijkheid om dit voormalige spoortracé tussen Stiens en Leeuwarden om te bouwen tot een aantrekkelijk fiets- en wandelpad, dat zowel door forenzen als door recreanten gebruikt zou kunnen worden. Af en toe en hier en daar bloeide die discussie weer op, om uiteindelijk toch steeds weer 'een stille dood te sterven'. Maar nu gaat het er dan eindelijk toch van komen.

... en toch gekomen
Na lang wikken en wegen en voorbij de nodige politieke debatten heeft de gemeenteraad van de Gemeente Leeuwarderadeel besloten dat deze langzaam verkeersverbinding tussen Stiens en Leeuwarden er wel gaat komen. Dat gaat zoals te doen gebruikelijk gepaard met de gebruikelijke waarschuwingen, bezwaren en bezwaarschriften, maar dat weerhoudt ons voortvarende gemeentebestuur er nu niet meer van om aan te vangen met de voorbereidende grondwerkzaamheden die de basis moeten gaan vormen voor dit nieuwe wandel- en fietspad.

Transformatie
Het Kollumer Aannemingsbedrijf Daniël Pijnacker heeft de opdracht gekregen om met de werkzaamheden te beginnen om het voormalige spoortracé van het 'Dokkumer Lokaaltsje' te transformeren in een fiets-wandelpad. Over de volle lengte kun je nu bijvoorbeeld bij Stiens, Britsum, Cornjum en Jelsum al zien wat er allemaal moet worden gedaan aan funderend werk om het ongeveer vier kilometer lange asfaltpad rijklaar te maken. Halverwege november 2016 moeten de werkzaamheden gereed zijn.

Mag ik oversteken, ja of nee?
Behalve de aanleg van het pad moeten er ook weer twee bruggen worden herplaatst over de Stienzer Feart en Koarnjumer Feart, en enkele spoorwegovergangen moeten worden omgebouwd tot oversteekplaats voor fietsers en wandelaar. En ter hoogte van Jelsum zal dan het nieuwe wandel-fietspad vlak vóór Leeuwarden aansluiten op het huidige fietspad dat parallel ligt aan de N357 - de Brédyk - tussen Stiens en Leeuwarden.

Samen op pad
En wat nu nog volgt, is de uitdaging voor coalitie en oppositie, voor aanwonenden, voor fietsers en wandelaars om vanaf nu opbouwend mee te denken over de optimale aankleding van dit nieuwe fiets-wandelpad. Voor particulieren, voor (bijvoorbeeld recreatie-)ondernemers en voor (toekomstige) gebruikers van het fiets-wandelpad is het nu de uitdaging om er ook iets moois van te maken voor ons zelf en voor elkaar, en dus voor allen die er straks functioneel (als bijvoorbeeld scholier of forens) en/of recreatief gebruik van gaan maken.
En misschien schrijft het gemeentebestuur dan ook nog wel een bijzondere prijsvraag uit voor alle bewoners langs dit spoorpad (spoarpaad), om op het goede spoor te komen van een veelzeggende naam voor dit nieuwe fiets-wandelpad.

Geen opmerkingen: