maandag 12 september 2016

Opening Hogeschooljaar 2016-2017

Dinsdagmiddag 6 september 2016 
Alumnus Thulani Xhali tijdens de opening van het Stenden hogeschooljaarOpening van het Hogeschooljaar

Het Hogeschooljaar van Stenden Hogeschool wordt vandaag geopend in het Auditorium van Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Het thema dit jaar is: 'Hit the ground running' ofwel 'Een vliegende start'.
Dagvoorzitter Filemon Wesselink heet alle studenten, medewerkers en gasten in het volle Auditorium van Stenden van harte welkom.
Onze voorzitter van het college van bestuur verzorgt aan het begin van deze jaarlijkse bijeenkomst de openingstoespraak. Leendert Klaassen benoemt daarin de turbulente tijd waarin wij momenteel leven, Een tijd van buitenlandse oorlogen in diverse regio's, een tijd van terroristische aanslagen in Europa, resultaat van en resulterend in sluipende processen, waartegen we ons binnen Stenden met onze hogeschoolcultuur en met het onderwijs dat hier wordt verzorgd krachtig moeten (blijven) verzetten. Wij prijzen ons gelukkig dat ook de studenten uit andere landen - die daar op voet van oorlog met elkaar leven - hier binnen onze hogeschoolmuren van Stenden Hogeschool uitstekend samenwerken en zich hier in onze hogeschoolgemeenschap samen met onze Nederlandse studenten goed ontwikkelen.
Leendert Klaassen:

 • Er zijn veel en goede redenen om het hoger onderwijs bereikbaar te houden, maar daarbij mogen en willen we geen concessies doen aan de kwaliteit van ons onderwijs.
 • We prijzen ons gelukkig met een goede aansluiting tussen het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs in Noord-Nederland.
 • Met onze programma's 'De eerste 100 dagen' en 'Studiesucces' blijven we onze eerstejaars studenten ondersteunen waar ze dat nodig hebben.
 • We dragen er ook zorg voor dat onze afgestudeerden een stevige bijdrage leveren aan de samenleving en in het werkveld waarvoor zij worden opgeleid.
 • De beoogde fusiedatum van 1 augustus 2018 staat voor de NHL Hogeschool en voor Stenden Hogeschool met potlood in onze agenda's.
 • In Thailand is Stenden Hogeschool dit collegejaar van start gegaan met een nieuwe academische partner. De eerste 40 Grand Tour-studenten van Stenden zijn al van start gegaan in Bangkok.
 • Vorig jaar hebben al 600 Stenden-studenten deelgenomen aan een studieperiode in het buitenland in het kader van de Grand Tour van Stenden Hogeschool.
 • Stenden verwacht dit jaar een groei van het aantal studenten van 2%, met zo'n 2.750 nieuwe studenten, in een hogeschool van ongeveer 10.700 studenten, met totaal 67 nationaliteiten.

Stenden alumni hit the ground running
Nadat het hogeschooljaar officieel is geopend, krijgen drie afgestudeerden van Stenden Hogeschool het woord. Zij vertellen wat de relevantie van onze hogeschool en onze opleidingen is.

 • Jonathan Teoh is alumnus van onze opleiding Hoger Hotelonderwijs in Nederland, mede-oprichter van Doppio Espresso, met inmiddels al 28 vestigingen.
 • Charissa Roossien is alumna van onze opleiding Werktuigbouwkunde bij Stenden Emmen, momenteel onderzoekster en ambassadrice voor 'Vrouwen & Techniek'.
 • Thulani Xhali, alumnus van onze opleiding Hoger Hotelonderwijs in Zuid-Afrika, en nu general manager van het Stenden Hotel in Leeuwarden: "Goed is niet goed genoeg".

Hun interessante toespraken worden gevolgd door een korte talkshow op de bank bij Filemon. De zaal geniet en applaudiseert voor de adequate reacties van onze alumna op de al te stigmatiserende vraagstellingen van Filemon. Ook de beide andere alumni staan hun mannetje tijdens de korte bevragingen. Het is wel duidelijk, onze afgestudeerden doen het goed, en daar zijn we met recht trots op.

Naar een vliegende start van de VO-er in het HBO
De laatste spreker is Paul Rosenmöller, momenteel voorzitter van de VO-Raad (voor het Voortgezet Onderwijs).
Paul Rosenmöller:

 • VO-leerlingen zouden een vliegende start (hit the ground running) moeten maken in het Hoger Beroepsonderwijs (HBO).
 • Aansluiting van VO op HBO is gemakkelijker gezegd dan gedaan.
 • We hoeven ons niet te schamen voor het Nederlandse VO en voor de aansluiting op het HBO, maar het moet beter en het kan ook beter.
 • We selecteren in het VO te vroeg, in een stroom waar onze leerlingen niet meer uit komen.
 • We hebben in Nederland nagenoeg geen doorlopende leerlijnen, alhoewel het moet worden gezegd dat het in Noord-Nederland wel goed gaat met de aansluiting van VO op HBO.
 • Het imago van de leerkracht in het VO is onterecht slecht, dus daar moeten we meer op investeren.
 • Het PO & VO & MBO & HBO en WO zijn teveel gecompartimenteerd.
 • De persoonlijke aandacht voor de leerling in het VO is nog niet vanzelfsprekend.
 • Een goede docent stopt niet het meeste in de leerling, maar haalt het maximale uit de leerling.
 • In elke onderwijssector is het maximaal differentiëren de uitdaging om het maximale uit de leerling of uit de student te halen. Denk daarbij aan flexibilisering van het onderwijs en aan gepersonaliseerd leren.
 • Een VO-diploma met daarop alleen maar enkele cijfers laat helemaal niet zien wat je allemaal hebt geleerd, wat je kent en wat je kunt.
 • Wat je nu leert, is wat anders dan wat je later nog gaat leren.
 • We moeten meer samenhang aanbrengen in de onderwijsketen, in het belang van de jongeren. Daartoe is een goede verantwoordelijkheidsverdeling nodig tussen de politiek in Den Haag en de onderwijssector(en) in het land.
 • Als scholen en als onderwijskoepels moeten wij zelf de handen ineenslaan; wij zouden zelf als onderwijs in elk geval 80% moeten schrijven van het volgende Regeerakkoord.
Geen opmerkingen: