woensdag 7 september 2016

Retraite voor bestuur en kleasterried van Nijkleaster

Vrijdag 2 september 2016
In de kapel van Retraitecentrum De Spil

Samen vooruit
Aan het eind van de middag rijden we met enkele auto's vanuit Fryslân naar Retraitecentrum 'De Spil' op het landgoed Doornburgh in Maarssen.
De leden van het bestuur en van de kleasterried van de Stifting Nijkleaster gaan dit weekend gezamenlijk voor een tweedaagse retraite in dit bezinningscentrum, dat zich profileert als een plek van rust en stilte, tussen herberg en klooster.
Als bestuurders en kleasterriedleden zijn we voortdurend druk in de weer om onze pioniersplek van het nieuwe protestantse klooster in het Friese dorp Jorwert letterlijk en figuurlijk op de kaart te zetten, en om dat in goede harmonie doeltreffend te blijven doen, is het ook belangrijk dat we elkaar goed kennen en van elkaar goed weten in welke richting we willen bewegen en momenteel ook daadwerkelijk bewegen.

De blik naar buiten
Voorts is het in dit stadium na de eerste vijf pioniersjaren van Nijkleaster goed om (weer) eens een keer als groep de blik naar buiten te richten, om te zien, te beleven en te bespreken wat er op andere plekken in binnen- en buitenland wordt gedaan op degelijke plekken van stilte, bezinning en verbinding.
We hebben afgesproken dat we vandaag en morgen voor een tweedaagse retraitesessie bijeen zullen komen in het Retraitecentrum De Spil in Maarssen, waar we hartelijk welkom worden geheten en van de gastvrijheid genieten van twee medewerkers van De Spil, die deel uitmaken van een gemeenschap van mensen die geraakt zijn door het verhaal van God met mensen, mensen die Jezus ‘de Spil’ van hun bestaan willen laten zijn. We maken kennis met en worden de komende twee retraitedagen begeleid door Marianne Groen en Egbert van der Stouw, beiden coördinator van De Spil.

Retraite voor Nijkleasterlingen
Rond het avonduur arriveren we allen in De Spil, waar we eerst worden verwend met een goede avondmaaltijd.
Het avondprogramma bestaat uit een verdiepende kennismakingsoefening, waarbij met name onze eigen motieven en passie centraal staan, die het fundament vormden en/of nog vormen om ons indertijd en nog steeds zo getrouw te verbinden aan Nijkleaster in Jorwert. Na een individuele opdracht, gevolgd door een plenaire bespreking, gaan we in subgroepen uiteen om van onze eigen en van elkaars motieven te proberen de gemeenschappelijke elementen aan te wijzen en te bespreken. De resultaten uit de subgroepen worden plenair gepresenteerd en kort besproken. Daarna reflecteren Van der Stouw en Groen op hetgeen ze vanavond van ons hebben gehoord. Ons wordt zo een mooie spiegel voorgehouden in woord en ook in beeld.
Dit deel van de avond wordt afgesloten met een gezamenlijk avondgebed in de kapel van het retraitecentrum.
Daarna is er nog enige tijd om in de huiskamer van De Spil onder het genot van een goed glas wijn te genieten van elkaars gezelligheid. Een mooie afsluiting van dit aangename avondprogramma.
We overnachten vannacht in het koetshuis van De Spil, om morgen na het ontbijt verder te gaan met het programma, waarin vooral de toekomst van Nijkleaster centraal zal staan.

Geen opmerkingen: