donderdag 1 september 2016

Ready for the new Academic Year

Donderdag 1 september 2016 
Cover van de brochure met Stenden highlights

Aanvang hogeschooljaar
Als morgen de StudieStartWeek is afgelopen, richten we ons op de eerste onderwijsweek van het nieuwe hogeschooljaar. Het is - enkele uitzonderingen daargelaten - te doen gebruikelijk dat het collegejaar aanvangt in de week waarin de datum 1 september valt. Dit jaar is zo'n uitzondering daarop, want volgende week is de eerste week van het 'academic year'.

Highlight letter
We hebben een boeiend hogeschooljaar achter de rug en zien met belangstelling uit naar de uitdagingen van het komende collegejaar.
Als medewerkers van Stenden kregen we enkele weken geleden een schrijven van de leden van ons college van bestuur, met daarin een korte toelichting op enkele highlights van onze hogeschool.
De voorgenomen fusie van Stenden Hogeschool met de NHL Hogeschool is inmiddels de volgende fase in gegaan, nu de beantwoording van de vraag waarom we willen fuseren het fundament heeft gelegd onder de vervolgstappen. We gaan nu de fusiethema's Regionalisering, Internationalisering en Innovatie verder concretiseren.
De positieve accreditaties en de toegenomen studententevredenheid zijn hoopgevende mijlpalen voor de goede reputatie van onze hogeschool.
We zijn blij dat we een geschikte nieuwe partner hebben gevonden voor onze Stenden-Campus in Thailand, en de start van onze nieuwe HBO-Bachelor-opleiding 'International Teacher Education for Primary Schools' is - om het op zijn Fries te zeggen - al helemaal een 'boppeslach'.
Deskundigheidsbevordering van hogeschoolmedewerkers vindt op allerlei fronten plaats. Lectoraten dragen daartoe een steentje bij, docenten volgen Master-opleidingen en docent-onderzoekers zetten belangrijke stappen op weg naar hun promotie (dr./PhD).

Terugblik
De highlight-brochure van Stenden Hogeschool blikt op de ene zijde van de folder terug op het afgelopen collegejaar, en kijkt vooruit naar het komende hogeschooljaar op de andere zijde.
In de 'highlights of the past academic year' lezen we bijvoorbeeld over:

  • de betrokkenheid van Sheikh Faisal bin Qassim Al Thani bij de diplomering van onze studenten van Stenden in Qatar;
  • de opening van ons nieuwe leerbedrijf van restaurant Stones in de vestiging van Stenden Hogeschool te Emmen;
  • het behalen van de accreditatie met een goede beoordeling van onze HBO-Bachelor-opleiding Media en Entertainment Management;
  • de doorontwikkeling van het auditorenteam van Stenden Hogeschool dat voortdurend onderzoek doet naar de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en organisatie van onze hogeschool;
  • de bekendmaking van de naam van de Stenden-docent van het jaar.

Vooruitblik
Vooruitkijkend op het komende collegejaar zien we mooie plannen op het gebied van onder andere:

  • De hogere hotelschool van Stenden die komend jaar al weer haar 30e verjaardag gaat vieren;
  • De HBO-Bachelor-opleiding Creatieve Therapie die zich momenteel voorbereidt op de periodieke kwaliteitsmeting (visitatie);
  • De inmiddels begonnen verbouw en nieuwbouw van ons hogeschoolgebouw in Leeuwarden;
  • Het succesvolle Stendenkoor dat zich komend jaar zal gaan richten op een bredere doelgroep, met een breder repertoire;
  • Het medewerkersteam van IStudy is er klaar voor om ook in het komende jaar weer veel nieuwe internationale studenten te verwelkomen, die van over de hele wereld bij Stenden Hogeschool komen studeren.

Ready to start up
Als studenten en medewerkers hebben we dus wel aardig in beeld waar we ons in het komende collegejaar op zullen richten, en op welke doelen we in het komende hogeschooljaar onze kwaliteiten en inspanningen zullen richten. Je zou dus gerust kunnen stellen - de titel van deze brochure in ogenschouw nemend - dat we met zijn allen wel 'Ready for the new Academic Year' zijn.

Geen opmerkingen: