zondag 18 september 2016

Afscheid van de Friese Commissaris van de Koning

Donderdagmiddag en -avond 8 september 2016 
Syb van der Ploeg met Iris Kroes en Piter Wilkens zingen voor de CommissarisGenodigdenbijeenkomst met de Friese mienskip

Vandaag neemt onze Friese Commissaris van de Koning, de heer John Jorritsma afscheid van de provincie Fryslân. Ter gelegenheid van dit afscheid organiseert de provincie Fryslân vanmiddag een zogenoemde 'Genodigdenbijeenkomst' en vanavond een afscheidsreceptie waar iedereen welkom is.
De provincie heeft alle 24 Friese gemeenten gevraagd om vijf van haar inwoners uit te nodigen die bij deze genodigdenbijeenkomst gezamenlijk de Friese mienskip vertegenwoordigen. Van onze gemeente Leeuwarderadeel ontving ik de uitnodiging om namens de gemeente Leeuwarderadeel bij deze afscheidsbijeenkomst aanwezig te zijn. Vanzelfsprekend ga ik op deze eervolle uitnodiging in, en aan het eind van de middag schuif ik dan ook aan in de grote zaal van Stadsschouwburg De Harmonie te Leeuwarden, waar het eerste deel van het genodigdenprogramma plaatsvindt.

Terugblik op acht jaar Jorritsma in Fryslân
Tijdens deze bijzondere afscheidsbijeenkomst wordt ook stilgestaan bij de ontwikkeling van Fryslân tijdens de acht jaar dat de heer Jorritsma Commissaris der Koning (CdK) was in onze provincie. De presentatie is in handen van zanger Syb van der Ploeg en provinciemedewerkster Renate Kuivenhoven.
Jorritsma wordt toegesproken door de Friese auteur Hylke Speerstra, en toegezongen door de Friese zangeres Iris Kroes en de Friese troubadour Piter Wilkens. Van der Ploeg en Kuivenhoven interviewen op het podium een panel van de gedeputeerde Sander de Rouwe, Diana Monissen (voorheen van De Friesland Zorgverzekeraar), directeur Anne Jan Zwart van de ECOstyle Groep en Marc van Gulick, hoteldirecteur van Bilderberg Landgoed Lauswolt. Monissen karakteriseert Jorritsma met woorden als vertrouwen, eenvoudig, gemakkelijk en toegankelijk, en roemt hem om zijn aandacht voor de zorgvraag van de toekomst, en om zijn kwaliteit om ondernemers en andere partijen bijeen te brengen. Anne Jan Zwart mag als voorzitter namens het bestuur van de Friese Club Diplomatique de heer John Jorritsma benoemen tot Erelid voor het leven van de Club Diplomatique Fryslân.

Ware Friese belevenis
Vooraan op het podium zitten de muzikanten van De Kast, met daar achter het Frysk Jeugd Orkest (FJO) en helemaal hoog achterin het Noord Nederlands Jeugd Orkest (NNJO), beide onder leiding van dirigent Theo Brouwer. Bij enkele muziekstukken komen er ook nog twee koren op het toneel, te weten: het Leeuwarder ambtenarenkoor De Schakel en het provinciekoor Koorbusiness.  Die prachtige combinatie zorgt voor heel veel mooie muziek vanmiddag in de Harmonie, zoals het 'Meiinoar ien' van de koren, het Braziliaanse 'Tico Tico' van het NNJO en het beroemde en geliefde 'In nije dei', gezongen door Syb van der Ploeg met De Kast en het FJO. Een buitenprovinciale muzikale inbreng is vanmiddag beslist niet nodig, want Fryslân heeft zoveel goede muzikanten en zangers en zangeressen in huis, dat ook vanmiddag maar weer blijkt welk een groots Fries-muzikaal hoogstandje op dit afscheidspodium kan worden gezet.

Afscheidsspeech van de CdK
Pikefel fan 'e Kommissaris
En dan aan het eind van de middag is het podium voor de Friese Commissaris van de Koning. Hij karakteriseert de belevenis van deze bijzondere afscheidsmiddag heel passend met de Friese aanduiding 'Pikefel!'. Iedereen hier weet en voelt wat hij daarmee bedoelt.
Jorritsma bedankt alle organisatoren en uitvoerenden van deze mooie middag, en memoreert daarbij enkele hele mooie momenten van dit afscheid in De Harmonie. Ook de aanwezigheid van al die honderden genodigden in de zaal stelt Jorritsma buitengewoon op prijs. Hij memoreert ook de bijzondere band die Fryslân al eeuwen heeft met ons Koningshuis.
Acht jaar lang brachten hem vandaag tot de 3804e afspraak, zijn 689 officiële toespraak naast 295 vergaderingen van Gedeputeerde Staten, 114 van Provinciale Staten. 142 keer reisde Jorritsma af naar Den Haag en hij mocht met groot genoegen 78 vaartochten maken op het Friese Statenjacht.
Het was af en toe sjouwen, sleuren en trekken - aldus de Commissaris - maar het gaf Fryslân meer eigen smoel en wat zijn we trots op Fryslân.
Jorritsma:
De gemeenschap (mienskip) is hier in Fryslân fantastisch.
Het oog van de natie - en ver daarbuiten - is op Fryslân gericht (denk bijvoorbeeld aan de Elfstedentocht).
Plannen lukken hier in Fryslân heel vaak.
Fryslân is het land van melk & water, van duurzaamheid en van pootaardappelen.
Fryslân en Friezen, blijf zweten van inspanning en blijf vooruitkijken.

Dit is de mooiste provincie van Nederland!

Dank dat ik u mocht dienen!
  
Een minutenlange staande ovatie valt onze afscheidnemende Commissaris der Koning, de heer John Jorritsma ten deel.

Frysk bloed, tsjoch op
Deze welverdiende ovatie wordt opgevolgd door het lied 'Fryslân, do libbest as in hert'. van Syb van der Ploeg met Iris Kroes en Piter Wilkens, en iedereen die wil, mag meezingen, en doet het ook.
En tenslotte gaan alle registers natuurlijk open als alle medewerkers van dit afscheidsfeest op het podium verschijnen om samen met de familie Jorritsma en met al die honderden genodigden in de grote zaal van de Harmonie de middag passend af te sluiten met het uitbundig zingen van het Friese Volkslied 'Frysk bloed, tsjoch op ...'.

Diner en receptie
Daarna verlaten we de schouwburgzaal voor een aperitief en diner elders in de Harmonie, Daar wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om persoonlijk afscheid te nemen van de Friese Commissaris.
Aan het begin van de avond staat een lange rij gasten te wachten om tijdens de openbare afscheidsreceptie de heer en mevrouw Jorritsma de hand te schudden, als dank voor het vele en het goede, en met alle goede wensen voor hun toekomst in het Brabantse Eindhoven.

Geen opmerkingen: