maandag 11 juli 2016

First Graduation Ceremony for ITEps @ Stenden

Maandag 11 juli 2016 
De eerste 5 afgestudeerden onder de landsvlaggen van ITEps
Start & Finish in vier jaar
Het was al feest toen wij als Stenden Hogeschool op 21 september 2012 in Meppel de 'International Teacher Education for Primary School' (ofwel: de internationale Pabo (ITEps)) officieel van start lieten gaan als (internationaal) Speciaal Traject van de Opleiding tot Leraar Basisonderwijs van Stenden Hogeschool.
Vandaag, bijna vier jaar later, komen we op evenzo feestelijke wijze weer bijeen in Meppel, nu om het feest te vieren van de diplomauitreiking van de eerste vijf afgestudeerden van ITEps.
Deze diplomauitreiking vindt vanmiddag plaats in de kleurrijke schooltuin van Stenden Hogeschool te Meppel. Het is gewaagd om dit buiten in de tuin plaats te laten vinden, want de lucht is herhaaldelijk dreigend, alsof een hevige bui dit bijzondere tuinfeest zal verstoren, maar de buienwolken waaien door de harde wind snel over, en we worden daarentegen af en toe verrast door een overheerlijke zonneschijn, die geheel past bij het feestelijke karakter van deze middag.


Student Highlights & Staff Responses
De Meppeler Stenden Hogeschool-vestigingsmanager Ton Gelmers heet de tientallen aanwezigen hartelijk welkom. Door drie Stenden-collega's worden de afgestudeerden en hun aanwezige familie en vrienden hartelijk welkom geheten bij deze vreugdevolle happening. Daarna gaat het programma geheel in de gebruikelijke voertaal Engels verder.
De opleiding heeft een prettige persoonlijke aanpak gekozen voor deze diplomauitreiking. Alle vijf pas afgestudeerden krijgen één voor één de gelegenheid om een zogenoemde 'Student Highlight' te presenteren, waarna direct daarop van de betreffende studiebegeleider-docent een persoonlijk getinte 'Staff Response" wordt gegeven. Deze 5 combi-speeches maken duidelijk welke vormende waarde de opleiding voor deze eerste vijf afgestudeerden heeft gehad. Het vrolijke vijftal vertelt onder andere over de belevenissen als startgroep van hun opleiding, over wat moeilijk was en wat heel goed ging; ze vertellen over hun persoonlijke ontwikkeling naar startbekwaam leerkracht en ook de dankbetuigingen aan familie, vrienden en docenten brengen ze welgemeend onder de aandacht.
Van grote betrokkenheid op student en studie spreken de antwoordspeeches van hun persoonlijke begeleiders. Mij wordt duidelijk dat deze groep studenten en docenten vier bijzondere pioniersjaren met elkaar hebben beleefd, waarin bij beide partijen veel hebben geleerd van en met elkaar.


Officials
Tussen deze 5 x 2 = 10 speeches in krijgt Klaas-Wybo van der Hoek - onze vice-voorzitter van het college van bestuur van Stenden Hogeschool - de gelegenheid om deze 'new professionals' toe te spreken. Van der Hoek wijst daarbij onder andere op de bijzondere status die dit nieuwe opleidingstraject heeft ingenomen in het Nederlandse en Europese hoger onderwijsbestel. Hij licht daarbij ook toe dat Stenden Hogeschool met haar 'Grand Tour' in de eeuwenoude traditie staat van internationaal onderwijs, dat ontstond in de context van rondreizende studenten en docenten.
Dat deze afgestudeerden van ITEps van Stenden Hogeschool zo goed in de onderwijsmarkt liggen, blijkt ook wel uit het feit dat alle afgestudeerden nu al een baan hebben; een aantal van hen had zelfs al een baan, nog voordat ze afstudeerden.
Deze diplomeringssessie wordt afgesloten met het ceremonieel van de officiële ondertekening en overhandiging van de getuigschriften, waarmee deze afgestudeerden als 'international teacher for primary schools' de wereld in kunnen trekken, om te gaan werken bij internationale scholen in binnen- en buitenland. Namens de opleidingsexamencommissie ziet examencommissiesecretaris Douwe Jan Douwes toe op een correct verloop van dit officiële gedeelte van de ceremonie.

Serving to make a better world
En dan is na al deze flitsende fotomomenten het moment aangebroken dat het officiële deel door Ton Gelmers wordt afgesloten, waarna de afgestudeerden onder het toeziend en fotograferend oog van familie, vrienden en Stenden-medewerkers in een 'special ITEps-shirt' met de persfotograaf meegaan voor een fotosessie voor de krant.
Daarna toosten we met zijn allen op deze bijzondere dag voor onze blije afgestudeerden, en dan is er volop de gelegenheid om op het terras en in de tuin van Stenden Meppel onder het genot van een hapje en een drankje nog gezellig na te praten.
Voor iedereen die deze bijeenkomst bijwoont, is het feest, want onze eerste studenten van ITEps zijn afgestudeerd en hebben er zichtbaar en hoorbaar zin in om het internationale primaire onderwijs wereldwijd te dienen, of zoals Klaas-Wybo van der Hoek het hier vanmiddag in Stenden-terminologie zo treffend verwoordde met 'Serving to make a better world'.

Geen opmerkingen: